Oprava striech na chráme Božom v Štítniku

Vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky sa nášmu Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v uplynulom roku 2017 podarilo realizovať projekt s názvom „Štítnik, kostol ev. a. v. č ÚZPF 558/1, oprava striech nad severnou bočnou loďou, sakristiou a kostnicou“.

Je to len jedna etapa opravy striech, no v novom roku chceme pokračovať v ďalšej časti a postupne vymeniť celú strechu nášho gotického chrámu, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o trojloďovú baziliku zo 14. a 15. storočia s krásnymi hviezdicovými a sieťovými klenbami. Oprava striech pomôže pamiatke aj pri záchrane prekrásnych fresiek zo 14. – 16. storočia, ktoré maľovali talianski majstri z najchýrnejšej stredovekej freskárskej školy v meste Lukka.

Veríme, že Pán Boh požehná ďalšiu prácu na tomto skvoste a za každú pomoc vopred ďakujeme.

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 17.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart