Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia. Organ bol napadnutý drevokazným hmyzom, preto sme v roku 2017 podnikli prvé kroky na jeho záchranu.

Výskum a návrh na reštaurovanie historického nástroja sme realizovali vďaka finančnej dotácii Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom, Obnova kultúrnych pamiatok.

Práce realizovali reštaurátori P. Gregvorek a J. Valovič. V roku 2018 chceme pokračovať v začatých prácach, aby sme zachovali túto národnú kultúrnu pamiatku aj pre ďalšie generácie.

Na fotografii: Organ zpredu, trojvežový pozitív - pred reštaurovaním

Marta Kollárová, CZ ECAV Smrečany | 5.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart