Ocenenie za spracovávanie histórie regiónu

Presbyter CZ ECAV Príbovce Ľubomír Žila sa z vlastnej iniciatívy rozhodol vydávať publikácie o histórii niekoľkých obcí, aby sa nezabudlo na dôležité udalosti. Za svoju zanietenosť získal na celoslovenskej súťaži čestné uznanie.

V priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine sa 15. 11. 2016 zišlo vyše 80 kronikárov, autorov monografií a zástupcov obcí a miest zo všetkých regiónov, ktorí prišli na slávnostné odovzdávanie ocenení už v 9. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2016, do ktorej bolo prihlásených 29 kroník a 114 monografii.

Jednu z cien si odniesol aj 42-ročný Ľubomír Žila z Príboviec, ktorého do súťaže zapojil starosta obce Rakovo Patrik Antal. Je autorom mnohých publikácií. V súťaži sa prezentoval s monografiou o obci Rakovo, štrnástimi publikáciami o histórií Beníc, Príboviec a Rakova, ako aj s knihou História 11. mechanizovaného práporu okamžitej reakcie kpt. Jána Francisciho, ktorého bol niekoľko rokov príslušníkom.

Odborná porota v zložení Národné osvetové centrum, Slovenská národná knižnica, Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska ocenila jeho prácu špeciálnou cenou za zanietenosť pri vydávaní publikácií, ktorými sa podieľa na zvyšovaní povedomia o kultúrnom dedičstve regiónu a udelila mu Čestné uznanie za kontinuálne mapovanie kultúrneho dedičstva.

„Získanie uznania ma potešilo, pretože zozbierať historické informácie trvá veľmi dlhý čas a je fajn, že si niekto všimol takúto snahu,“ neskrýval radosť Ľ. Žila, ktorý je okrem iného aj poslanec obecného zastupiteľstva v obci Príbovce, presbyter CZ ECAV Príbovce, člen Vlastivedného odboru Matice slovenskej, prispievateľ do rôznych celoslovenských aj regionálnych médií, ako aj člen ďalších spolkov, organizácii a stavovských združení.

K spracovávaniu histórie sa dostal vďaka jednému zážitku. Ako hovorí, nemá k tomu žiadne odborné vzdelanie, keďže je vyučeným strojárom, pôsobil 13 rokov ako profesionálny vojak v rôznych funkciách; aktuálne pracuje ako administratívny pracovník v internetovej spoločnosti. „V roku 2009 som listoval v jednej, pre mňa novej, publikácii, ktorá mapovala evanjelické cirkevné zbory na Slovensku, dúfajúc, že sa dozviem niečo nové o mojej obci a našom cirkevnom zbore, no nič také v knihe nebolo, pretože tieto údaje vraj nemal kto spracovať. V tej chvíli som sa rozhodol zbierať rôzne dokumenty a historické fakty, a tak sa pokúsiť zdokumentovať minulosť nielen ECAV Príbovce, ale aj blízkeho okolia,“ približuje začiatky Ľ. Žila. Zozbierané informácie potom zoradil a spracoval do stručných publikácií, ktoré dokumentujú a uchovávajú históriu. Tieto publikácie až na pár výnimiek, ako napríklad „Materská škola v Príbovciach, 1950-2010“, „60. výročie založenia školy, Benice", „Rakovo, Príbeh jednej obce", vydával vlastným nákladom.

Niektoré jeho publikácie môžete nájsť na jeho facebookovej stránke, ktorú sám založil https://www.facebook.com/zaznimesvetlo/ , kde ich ponúka na predaj za symbolickú zvyčajnú cenu 5 €; výťažok z ich predaja je určený na obnovu Evanjelického kostola v Príbovciach.

Patrik Antal, starosta obce Rakovo | 18.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart