Ministerka ocenila nášho evanjelického a. v. farára a pedagóga

V Dolnom Kubíne sa 10. apríla 2018 konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala ocenenie 20 najlepším učiteľom a odborným pracovníkom v Žilinskom kraji.

Za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť v oblasti základného a stredného školstva ako aj za rozvoj praktickej mimoškolskej činnosti v oblasti vzdelávania, osvety a voľnočasových aktivít si prevzal cenu aj Mgr. Rastislav Stanček. V Dolnom Kubíne pôsobí ako predsedajúci zborový evanjelický a. v. farár. Počas svojej činnosti rozšíril sieť škôl, kde sa vyučuje evanjelická a. v. náboženská výchova aj na Hornej Orave, kde zabezpečoval aj vybudovanie modlitebne. Tam, kde nebolo umožnené oficiálne zaradiť tento predmet, vyučoval v domácnostiach v okresoch Tvrdošín a Námestovo. V súčasnosti na území cirkevného zboru Dolný Kubín navštevuje evanjelickú náboženskú výchovu na jedenástich školách 450 žiakov.

Okrem pedagogickej činnosti na školách sa venuje mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou. Bol jedným z iniciátorov Klubu Garáž v Dolnom Kubíne, ktorý poskytuje mládeži rôznorodé záujmové, osvetové, vzdelávacie a voľnočasové aktivity.

Vo svojom okolí je známy aj mimoškolským vzdelávaním a prednáškovou činnosťou z odboru slovenských a regionálnych dejín. Jeho štúdie boli publikované vo viacerých zborníkoch z vedeckých konferencií. Momentálne pracuje na editovaní a tvorbe publikácie Cesty Juraja Tranovského. Kniha vyjde v rámci projektu „Spoločne putujeme už 500 rokov“ ktorého je ideovým autorom na základe programu Interreg Poľsko – Slovensko.

Anna Kustrová, CZ ECAV Dolný kubín | 18.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart