Konfirmandi z Liptova spoznávali Oravu

V stredu 8. 5. 2013 sa konfirmandi z cirkevných zborov vo Svätom Kríži – Lazisku, v Palúdzke a Liptovskom Ondreji spolu s farármi Danielom Balážom, Belom Húskom a seniorálnou kaplánkou LOS Katarínou Devečkovou vybrali na celodenný poznávací výlet na Oravu.

Prvou zastávkou bol CZ ECAV Kraľovany. Zborová farárka Zuzana Brdiarová nás previedla po kostole a priblížila nám históriu obce Kraľovany aj cirkevného zboru, ako aj svoju prácu v zbore i zborové aktivity. Zmienila sa aj o požiari kostola, ktorý vypukol v 12. júna 2011.

Ďalšou zastávkou bol CZ ECAV Istebné, kde sme si pozreli drevený artikulárny chrám Boží. Jeho históriu i aktivity v zbore priblížila zborová farárka Alena Ďurčíková. Následne návštevníci z Liptova trávili spoločné chvíle so sestrou farárkou a jej konfirmandmi vo farskej záhrade pri spoločnej opekačke a grilovačke. Svoje vedomosti z histórie si potom prehĺbili aj počas návštevy Oravského hradu.

Spoločný výlet šestnástich účastníkov výletu - konfirmandov a ich duchovných pastierov sa skončil prehliadkou artikulárneho kostola vo Svätom Kríži. Zborový farár Daniel Baláž ich oboznámil s históriou chrámu a zaujímavosťami, ktoré sa v kostole nachádzajú. Nechýbala ani prehliadka drevenej veže kostola, ktorá je pre návštevníkov kostola inak nedostupná.

Daniel Baláž, CZ Svätý Kríž – Lazisko, člen mediálneho výboru LOS | 14.5.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart