Konfirmácia detí v Príbovciach

V Ev. a. v. kostole v Príbovciach sa už tradične na sviatok Svätej Trojice, ktorý tento rok pripadol na nedeľu 26. mája 2013, konala slávnosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo 15 konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu priviedli naši farári Marek a Zuzana Szabóovci.

Konfirmácia je slávnostný obrad vyhlásenia dieťaťa za dospelého člena cirkvi v reformačných cirkvách. Deti, zastúpené pri svojom krste krstnými rodičmi, musia po odrastení v 13. roku svojho života potvrdiť krstnú zmluvu a pred celým cirkev¬ným zborom vydať svedectvo svojej viery. Konfirmácia je po¬tvrdením krstnej zmluvy, pri ktorom konfirmandi sľúbia vernosť Pánovi Ježišovi Kristovi a svojej evanjelickej a. v. cirkvi. Konfirmáciu nemožno v živote opakovať, je možná len raz v živote. Príprava na túto slávnosť spočíva v dôkladnom dvojročnom vyučovaní konfirmandov na základe konfirmačných príručiek, ktorými je konfirmovaná mládež poučená o základoch kresťanského náboženstva a uvedená do praktického cirkevno-náboženského života. Z látky prebranej na tomto prípravnom vyučovaní je mládež pred cirkevným zborom v chráme preskúšaná.

V kázni slova Božieho sa farár Marek Szabó prihovoril ku konfirmovanej mládeži, ako aj k ich rodičom. Okrem iného povedal: „Po dvojročnej ceste budete prijatí medzi nás, dospelých členov cirkvi. Zložíte sľub a po prvýkrát prijmete sviatosť svätej Večere Pánovej. Predtým, než sa tak stane, dovoľte, aby som vás odprevadil na dobrodružnú cestu zodpovednosti, ktorú prevezmete.“

Po dôkladnom preskúšaní konfirmovanej mládeže, či je jej viera dobrá a úprimná a po zložení konfirmačného sľubu sa konfirmandi stali dospelými členmi cirkevného zboru. Ako doklad o konfirmácii dostal každý konfirmand „Rozpomienku na konfirmáciu“, na ktorej je napísaný priliehavý citát z Písma svätého, dátum krstu a konfirmácie. Konfirmandi mali príležitosť po prvý raz prijať sviatosť Večere Pánovej spolu s ďalšími prítomnými.

Konfirmandov pripravil a slávnosť konfirmácie vykonal farár Marek Szabó. Novým dospelým členom evanjelického cirkevného zboru v Príbovciach zablahoželal aj dozorca cirkevného zboru Peter Šalát. Prítomných potešil svojím spevom zborový spevokol pod vedením Lucie Švábikovej.

Novými členmi CZ ECAV Príbovce sa stali Krištof Balla, Benita Ballová, Dana Grigelová, Dáša Horníková, Henrieta Horníková, Branislav Chomistek, Andrea Chomisteková, Jakub Kamien, Samuel Krško, Petra Kšenžighová, Andrea Obuchová, Radoslava Opálová, Andrej Štrbák, Andrej Veterník a Simona Zaťková.

Pani Čaváková, stará mama jedného z konfirmandov, darovala cirkevnému zboru vyšívaný obraz Poslednej večere Pánovej. Tento obraz začala vyšívať pred dvoma rokmi, keď sa jej vnuk začal pripravovať na konfirmáciu, a dokončila ho tesne pred konaním konfirmácie. Tento obraz bude zdobiť zborovú sieň cirkevného zboru.

Ľubomír Žila, Príbovce | 3.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart