Kokavci na návšteve v Leštinách

V 17. nedeľu po Svätej Trojici 18. septembra 2016 navštívili členovia cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou artikulárny kostol v Leštinách na Orave.

Zúčastnili sme sa na službách Božích, ktoré clivými kokavskými pesničkami obohatil kokavský evanjelický spevokol a fujaristi. Po kázni slova Božieho sa domácim prihovorili kokavský farár Vladimír Ticháň a zborová dozorkyňa Jaroslava Maceková. Pani farárka Jana Velebírová-Hudáková a domáci viery v Leštinách nás milo prijali, porozprávali nám o bohatej histórii kostola a obce. Po spoločnom obede sme v neďalekej Jasenovej navštívili rodný dom spisovateľa Martina Kukučína. Ďakujeme našim hostiteľom v CZ Leštiny za požehnané spoločne strávené nedeľné chvíle.

Katarína Mišanková, zborová presbyterka | 26.9.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart