Kam kráčaš? - MISIJNÉ DNI 2013

Kam kráčaš? – Quo vadis? Tieto slová sa stali ústrednou témou Misijných dní 2013 v Liptovskom Mikuláši od 11. do 14. júla. Misijné dni vyvrcholili nedeľnými službami Božími s kázňou biskupa VD S. Sabola a Večerou Pánovou.

Kam kráčaš? Otázka, ktorú Boh neadresoval podľa Sienkiewiczovho románu len apoštolovi Petrovi pri jeho úteku z Ríma pred prenasledovaním kresťanov, ale kladie ju aj všetkým nám, ktorí pred Ním nesieme zodpovednosť za svoje životné rozhodnutia. Od Petrovho príbehu – od jeho skúseností s pochybnosťou, vyznaním viery, nasledovaním, ale aj zradou a novou šancou – sa odvíjalo aj šesť hlavných prednášok. Praktickým symbolom tohtoročných MD sa stal kompas – magnetka, kam si každý po téme vlepil výstižný symbol.

OTVORENIE
Štvordňové podujatie vo štvrtok podvečer otvorila nová moderátorska dvojica – Zuzana Verčimáková, učiteľka Evanjelickej materskej školy v Prešove, a Miňo Kostúr, učiteľ a hudobník. Zaplnenú kinosálu na pôde Akadémie ozbrojených síl (AOS) privítalo predsedníctvo Východné dištriktu (VD) – biskup Slavomír Sabol a dozorca Ján Brozman. Vyjadrili radosť z toho, že záujem o toto misijné stretnutie každým rokom rastie, o čom svedčí neustále stúpajúci počet registrovaných účastníkov – keďže pre viac ako 500 ľudí už ubytovacie kapacity v areáli Akadémie nepostačovali, organizátori (Biskupský úrad VD, pozn.) museli hľadať alternatívne možnosti v blízkom okolí L. Mikuláša.
Rektor Akadémie Boris Ďurkech prítomným tlmočil pozdrav Viktora Saba, vojenského duchovného AOS, toho času na polročnej vojenskej misii v Afganistane. Hoci fyzicky vzdialený tisícky kilometrov, predsa bol duchom prítomný na Misijných dňoch. Rektor spomenul aj ťažké chvíle, ktoré momentálne slovenská jednotka v Kandaháre prežíva – na tzv. Ramp Ceremony, za účasti slovenských vládnych predstaviteľov, na večnosť odprevadili mladého slovenského vojaka, zasiahnutého guľkou teroristu.

HUDBA
Podujatie hudobne sprevádzalo zoskupenie KVD (Kapela Východného dištriktu, pozn.), ktoré bolo doposiaľ súčasťou každého z piatich ročníkov Misijných dní. KVD pracuje pod dirigentskou taktovkou Martina Tipula, kantora v Cirkevnom zbore ECAV Zlaté. Novou tvárou medzi hudobníkmi bol Michal Cmarko (gitara), vedúci detského spevokolu Ďatelinky z cirkevného zboru v Dudinciach. Na pódium ku kapele niekoľkokrát vystúpila Anna Belanji, kaplánka v Liptovskej Porúbke, autorka textu a chytľavej melódie hymny Misijných dní, zloženej špeciálne k téme Quo vadis.

SEMINÁRE
Každý deň, dopoludnia aj popoludní, sa mohli účastníci zapísať na niektorý z 15-tich seminárov. Tematicky boli vyskladané tak, aby pokryli oblasť teológie, výchovy, cirkevnej histórie, pastorálky, partnerských vzťahov. Každý zo seminárov sa niekoľkokrát zopakoval. Medzi prednášajúcimi boli okrem teológov aj psychológovia, pracovníci s mládežou, ľudia aktívne slúžiaci v oblasti misie a diakonie.
Jednu z najvyšších účastí zaznamenal cestopisný biblický seminár Po stopách apoštolov Pavla a Jána – Marián Kaňuch, zborový farár v Žiline, prostredníctvom fotiek a osobných skúseností predstavil známe biblické miesta na území súčasného Turecka a Grécka, kde sa písala história kresťanstva a ktoré sám navštívil v máji 2013.

PANELOVÉ DISKUSIE
Po 22.00 hod. a ukončení hlavného večerného programu nasledovali dve panelové nočné diskusie. Prenášané boli online prostredníctvom internetu, ako aj väčšia časť celkového programu, takže ich mohli sledovať i tí, ktorí sa nemohli na Misijných dňoch osobne zúčastniť.

Úpadok (?) európskeho kresťanstva
Vo štvrtok moderátor Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove a predseda Kolégia evanjelickej inteligencie, otvoril tému úpadku(?) európskeho kresťanstva. Jeden zo štyroch diskutujúcich - Imrich Gazda, vedúci Katedry žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku a tvorca internetového portálu Svet kresťanstva, dodal diskusii ekumenický rozmer. Spolu s ním sa príznaky úpadku dnešného kresťanstva v Európe pokúsili pomenovať S. Sabol – biskup VD, Ondrej Prostredník – pedagóg na Katedre Novej zmluvy Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a Ľubomír Badiar – dozorca cirkevného zboru v Košiciach-Meste. V diskusii hľadali príčiny poklesu cirkevne angažovaných členov cirkvi a pýtali sa, či upadajúca spiritualita súvisí s rastúcim materiálnym dostatkom.

Hierarchická vs. demokratická cirkev
Cieľom sobotnej dvojhodinovej nočnej diskusie bolo pomenovať biblický model spravovania cirkvi. M. Damankoš o spoluprácu pri moderovaní požiadal Františka Korečka – pedagóga Žilinskej univerzity a farára na Biblickej škole v Martine, autora témy večera Hierarchická vs. demokratická cirkev. V prípade evanjelickej cirkvi ide o dôležitú tému, nakoľko sa považuje za cirkev demokratickú, no nesie v sebe aj prvky hierarchie.
Hostia (V. Ferenčík, bývalý predseda Právneho výboru a farár v L. Mikuláši, S. Sabol, biskup VD, M. Valčo, vysokoškolský pedagóg, A. Adamuščin, tajomník Univerzitného pastoračného centra v Bratislave) si položili otázku, či v prípade hierarchickej a demokratickej cirkvi ide o synonymá, alebo opozitá. Je cirkev organizáciou, spoločenstvom, hnutím? Čo znamená v praxi, že všetka moc pochádza z cirkevného zboru? Je tento model biblický? Platí to aj v rovine vieroučnej, bohoslužobnej, misijnej, ekonomickej? Ako sa má rozhodovať v cirkevnom zbore a ako vo vedení cirkvi? Aké sú práva členov cirkvi? A aké sú im odovzdávané právomoci? Má cirkev ľudí viesť alebo niesť?
Na záver oboch diskusií moderátor Marián Damankoš skonštatoval, aké je ťažké v spleti rôznych názorov a postojov nájsť konsenzus, a aj preto považuje diskusiu za dobrú platformu pre hľadanie riešení a argumentáciu.

DIVADLO
Piatkový večer patril divadlu, konkrétne ekumenického divadelnému zoskupeniu Lusthaus (Sliezsko, Česká republika) a jeho predstaveniu Cesta pútnika. Ako uviedol autor scenára Jakub Tomoszek, hra je inšpirovaná dvoma knihami – Komenského Labyrintom sveta a rajom srdca a jeho radou začať hľadať Boha najprv vo svojom srdci, ako aj alegorickým románom Johna Bunyana Pútnikova cesta z tohto sveta do sveta budúceho. Hlavná postava – mladý muž Kristián, vo svojej úlohe syna, brata, partnera, študenta, postupne stráca „ružové“ okuliare. Uvedomuje si, že stereotyp a jednotvárnosť, ktoré ho obklopujú, ho postupne zabíjajú. Zároveň počuje, ako ho Boha volá a povzbudzuje k odvahe hľadať odpovede. Kristián cíti, že chce ísť za svetlom a prekročiť hranicu, ktorá ho oddeľuje od Boha, no na druhej strane má strach zo straty podpory svojho okolia, ktoré jeho hľadaniu nerozumie.

MODLITEBŇA, KINO
Od skorých ranných hodín mala dvere otvorené kaplnka, tzv. srdce Akadémie, kam sa ľudia schádzali k modlitbám. V neskorých nočných hodinách boli zase využité priestory kinosály, kde sa premietali dva filmy. Tak v komédii Adamove jablká, ako aj v dráme Hon si hlavnú postavu zahral dánsky herec Mads Mikkelsen. V komédii sa zhostil úlohy farára – sprievodcu neonacistu vo výkone trestu, v psychologickej dráme sa ako učiteľ v materskej škôlke stal obeťou krivého obvinenia. Jeden z večerov patril soaré slova a hudby v réžii hudobného zoskupenia z cirkevného zboru Liptovská Porúbka pod vedením kaplánky Anny Belanji.

MLÁDEŽ
Vlastný klub a „time“ mala aj mládež – viedli ho Eva Čorbová z cirkevného zboru Marhaň a Marián Lajda, pracovník s dorastom a mládežou v Žiline. Niekoľko zaujímavých nápadov, ako pripraviť stretnutie mládeže tak, aby bolo kreatívne a atraktívne, no zároveň pevne zakorenené v Kristovi, ponúkol M. Lajda aj na dvoch mládežníckych seminároch. So seminaristami hľadal riešenie, ako by mohlo vniknúť spoločenstvo mládeže tam, kde ešte nie je, no túžba a potreba je veľká. Hovorilo sa i o tom, ako žiť a rásť v malom spoločenstve, a zároveň sa vyhnúť tzv. „ponorkovej chorobe“.

ŠPORT
Športový areál Akadémie vytvára ideálny priestor na súťaže futbalových, volejbalových, floorbalových družstiev. Vo volejbale si prvenstvo a putovný pohár vybojovali Prešovčania. Pohár dištriktuálneho biskupa získali futbalisti z Hanušoviec nad Topľou. Do krytej športovej haly najviac divákov prilákal futbalový zápas medzi duchovnými a neordinovanými. Po dramatickom súboji sa ukázalo, že „laici“ mali navrch a právom im patrí pohár víťazov. V stolnom tenise žien zvíťazila dobrovoľníčka Majka Macejová z cirkevného zboru v Prešove. Medzi mužmi bol opäť najúspešnejší Janko Murtin (Liptovský Peter), ktorý v stolnom tenise vyhráva každý rok a doposiaľ sa nenašiel nikto, kto by ho dokázal poraziť.
Rodinnú súťaž Jonáš si pre rodičov a deti pripravil Marek Cingeľ, farár v Richvalde a predseda Vnútromisijného výboru VD. Víťazom sa stala rodina Hrivniakovcov z Čakľova.

PROGRAM PRE DETI
Rodičia ocenili, že pre ich deti bol takmer nepretržite zabezpečený babysitting. No besiedkarsky tím z Prešova, ktorý sa osvedčil už aj pred rokom, stál pred náročnou úlohou – zaujať viac ako 80 detí. Aj besiedkari svoj program Peter a jeho kufor spojili s menom apoštola. Medzi deti tak každý deň prichádzal Peter s veľkým kufrom, plnom podivuhodných vecí, ktoré pozbieral na svojich cestách – postupne z neho vyťahoval udicu, perfektné tričko, stan, plyšového kohúta a všeličo iné. Besiedkarsky tím touto formou deťom ilustroval, že tak ako Petra, aj ich Boh pozýva na cestu: do vzťahu s Ním a povoláva ich do služby. Výklady doplnil kreatívny program – deti si napr. vyrábali vlastné kufríky z papiera na biblické veršíky, more zo želé s postavičkami Petra a Pána Ježiša, udicou lovili ryby.
Pomedzi hlavné detské programy boli zaradené tvorivé dielne, ktoré viedla Nika Balent-Nováková (Čakľov) a iné dobrovoľníčky. V rámci stolárskej dielne Tibor Čorba (Opiná) na špeciálnom stroji vyrezával z dreva figúrky a deti si ich následne vymaľovali. Dlho si budú pamätať i moderátora Miňa Kostúra, ktorý ich naučil niekoľko druhov afrických tancov.

SLUŽBY BOŽIE
Misijné dni vyvrcholili v nedeľu (14. júl) službami Božími s Večerou Pánovou a požehnaním detí. Kázeň biskupa VD S. Sabola uzavrela sériu tém viazaných na život apoštola Petra. K nasledovaniu ho Ježiš vyzval nielen ako rybára hádžuceho siete do mora, ale i po svojom vzkriesení, a to aj napriek tomu, že v kľúčovej chvíli Peter zradil.

ARCHÍV a eVÝCHOD
Pre tých, ktorí sa na tohtoročné MD nedostali, ale aj pre tých, ktorí prišli, no ešte sa im nechce opustiť jedinečnú atmosféru, je k dispozícii archív audiovizuálnych nahrávok hlavných častí programu, a to na stránke www.vychodnydistrikt.sk. V najbližších dňoch bude na webovej stránke publikovaná fotoreportáž Dušana Majerníka. Misijným dňom bude z väčšej časti venované aj septembrové číslo mesačníka eVýchod.

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 23.7.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart