Harfový recitál v Príbovciach

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Výťažok z dobrovoľnej zbierky bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa.

Početné obecenstvo si mohlo vypočuť skladby od G. F. Händla-Chacconne, Koncertná etuda, J. Pauer-Suita pre harfu, Krumpholtzove sonaty, Arabesku od Claude Debussyho, úryvky zo skladby B. Smetanu Vltava a iné. Program umelecky sprevádzala Zuzana Nudzajová, literárne vstupy patrili Ivanovi Giačovi a na harfe hrala Lucia Dobošová, zborová kantorka.

Organ v kostole ECAV Príbovce bol dokončený 25. 9. 1935 firmou majstra organára Jána Tučeka z Kutnej Hory. Posviacku organu vykonal Otto Škrovina, farár turčianskosvätomartinský, dňa 13. 10. 1935. Na posviacke liturgovali Ján Dianovský, ev. farár turiansky, František Hollý, konsenior Turčianskeho seniorátu a ev. farár necpalský, a Ján Horváth, ev. farár blatnický.

Prvý koncert na záchranu sa uskutočnil pod vedením zborovej kantorky už 29. 8. 2015.

Foto: archív CZ ECAV Príbovce

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 10.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart