Gotická cesta na Gemeri otvorená

Pozývame vás na podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré sa bude konať v sobotu 1. 9. 2018 od 10.00 do 18.00 hod. v Gemerskom senioráte ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

V rámci podujatia bude otvorených - aj so sprievodcom - šesť kostolov Gotickej cesty: Štítnik, Ochtiná, Koceľovce, Roštár, Brdárka, Henckovce (prvých päť menovaných je evanjelických a. v.).

O 14.00 hod. odchádza z Rožňavy z autobusovej stanice autobus, ktorý vás prevezie po sprístupnených 6 kostoloch. Výklad bude zabezpečený. Miesta v autobuse sú zadarmo, treba si ich však vopred rezervovať na adrese gotickacesta@gmail.com.

O 18.00 hod. sa začne večerné sprevádzanie v Henckovciach v opustenom rímskokatolíckom Kostole všetkých svätých. O 19.00 hod. vystúpi pri kostole kapela Rejdovate čhave. O 20.00 hod. sa v kostole pri sviečkach začne koncert dobovej duchovnej i svetskej hudby, na ktorom odznejú aj diela zo štítnickej doliny.

Viac na: oz-goticka-cesta.webnode.sk, facebook.com/gotickacesta

Peter Koska, OZ Gotická cesta | 24.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart