Gočovo malo v Košiciach úspech

Nedeľa Rogate bola v tomto roku pre košických evanjelikov nevšednou. V kostole na Mlynskej ulici vítali medzi sebou evanjelikov z Gočova v okrese Rožňava, ako aj predsedníctvo Košického seniorátu a ďalších hostí.

Sestra farárka Martina Gdovinová z Gočova v okrese Rožňava nielenže priviedla do Košíc niekoľko desiatok členov z CZ Gočovo z Gemerského seniorátu kde pôsobí ale i jeho seniora Jerguša Olejára, konseniora Radovana Gdovina, starostu obce Gočovo Milana Mlynára a najmä členov známej miestnej hudobnej skupiny Admirál.

Hostí z Gemera výdatne posilnili ďalší “košickí“ Gemerčania , medzi nimi Ján Hruška senior a Ľuboš Pastor, dozorca Košického seniorátu i desiatky v Košiciach žijúcich gemerských rodákov. Nechýbal synovec najslávnejšieho gočovského rodáka akademika Jura Hronca, vedec a univerzitný profesor Ondrej Hronec s manželkou Danielou, predtým šéfredaktorkou knižnej redakcie vydavateľstva Tranoscius Liptovský Mikuláš.

Po kázni Martiny Gdovinovej (Ž 107 ,19- 20), nasledovala pozoruhodná prezentácia dvoch kreácií Gočovanov. Členovia hudobnej skupiny Admirál, posilnení o nádherné hlasy kňazov Jána Hrušku, Jerguša Olejníka, Radovana Gdovina a farára hostiteľského CZ Samuela Linkescha ako i Emílie Gállovej, dirigentky evanjelického spevokolu Chválospev a členky košickej Štátnej filharmónie, uviedli niekoľko ukážok z najnovšieho CD s názvom K Tebe, ó, Bože môj, ktoré tvoria modlitby a piesne z Evanjelického funebrála. Ako hostia na jej vzniku vedno s hudobnou skupinou Admirál a ďalšími tvorcami participovali totiž i Emilía Gállová, bratia Hruška, Olejár a Linkesch.

Martina Gdovinová ako autorka a Daniela E. Hroncová v zastúpení vydavateľstva Tranoscius, predstavili potom knihu V Božej dlani, ktorá je určená konfirmandom a nedávno vyšla v tomto vydavateľstve.

Gočovské prezentácie mali v Košiciach veľký úspech, hostitelia sa o CD K Tebe, ó, Bože môj i knihu V Božej dlani živo interesovali. Napospol vyslovovali zároveň úprimný obdiv nad tým, že evanjelici z gemerskej dediny, ktorá nemá ani 400 obyvateľov, sú s Božou pomocou schopní plodmi svojej výnimočnej tvorivosti oslovovať ľudí i ďaleko za hranicami slávneho luteránskeho Gemera.

Foto: Ev. a. v. kostol v Gočove

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 30.5.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart