Generálna oprava v Partizánskej Ľupči

Od 1. apríla 2013 tohto roku Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča venuje rozsiahlej rekonštrukcii svojho historického kostola. Slávnostná posviacka obnoveného chrámu Božieho sa plánuje na 22. septembra 2013.

V apríli bola v celom interiéri chrámu do výšky 1,5 m osekaná zavlhnutá omietka a následne bol celý kostol z vonku odvodnený až po základy. Nanovo bola urobená elektroinštalácia v kostole a v chrámovej veži. Od 1. mája sme začali s opravou omietok a výmenou nových 33 eurookien, ktoré sú vernou kópiou pôvodných historických okien s farebnými vitrážami. Následne sme pod odborným dohľadom pamiatkového úradu pokračovali s maľovaným chrámu. Farebnosťou sme sa vrátili k pôvodnému modro-bielemu prevedeniu z čias výstavby kostola. Farebnou úpravou prešli aj drevené a liatinové časti chórov. Momentálne sa reštauruje organová skriňa a kazateľnica. Aj pôvodný oltár prechádza kompletnou opravou a novým mramorovaním. Poslednou fázou rekonštrukcie oltára bude osadenie nového oltárneho obrazu Žehnajúci Kristus, ktorý sme pri tejto príležitosti dali namaľovať a ktorý sa bude počas roka striedať podľa liturgického obdobia s pôvodným oltárnym obrazom Ukrižovanie Pána.

Pred nami je ešte mnoho práce: čaká nás reštaurovanie pôvodnej historickej podlahy, výmena lavíc, nové vykurovanie, ozvučenie, oprava organa, ako aj mnoho iných drobností, ktoré sú súčasťou kostola. Rozpočet rekonštrukcie kostola je stanovený na 160 000,- eur, ktoré cirkevný zbor hradí z vlastných zdrojov a milodarov. V júli sa plánujeme pustiť aj do rekonštrukcie a prestavby Lutherovho domu, ktorý bude slúžiť ako penzión - ubytovacie zariadenie cirkevného zboru.

Pán Boh doposiaľ žehnal naše snahy a veríme, že aj naďalej bude s nami a všetky práce stihneme dokončiť k termínu 22. septembra, keď plánujeme slávnostnú posviacku obnoveného ľupčianskeho chrámu Božieho.

"Ó, Hospodine, pomáhaj, ó, Hospodine, popraj zdaru..."

Ján Molčan, zborový farár | 11.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart