Gemer na návšteve Tatranského seniorátu

Slnečnú sobotu 19. mája 2018 využili veriaci Gemerského seniorátu na návštevu starobylého mesta Kežmarok, klenotnice kultúrnych pamiatok, ako i malebnej podtatranskej obce Batizovce.

Skupina 67 veriacich pod vedením sestry zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej a seniorálnej kaplánky Mgr. Lucie Fagovej pozostávala z členov cirkevných zborov: Gemerská Poloma, Rožňavské Bystré, filiálky Rakovnica, združeného cirkevného zboru Nižná Slaná – Kobeliarovo a filiálky Henckovce.

V historickom Kežmarku sme sa najskôr rozhodli pre prehliadku evanjelického lýcea, kde na nás skutočne zapôsobil fundovaný výklad pani sprievodkyne. Následne sme navštívili drevený artikulárny kostol, národnú kultúrnu pamiatku zapísanú do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a architektonicky výnimočný Nový nemecký kostol, projekt hlavného krajinského architekta Teofila Hansena.

Naše ďalšie kroky smerovali do obce Batizovce. Po výdatnom obede v spoločnosti manželov Maťovcov, ktorí dlhé roky pôsobili v cirkevných zboroch Gemerská Poloma a Nižná Slaná – Kobeliarovo, sme navštívili aj tunajší evanjelický kostol. Tu nás s jeho históriou oboznámil brat farár Mgr. Miroslav Maťo, ktorý nám v krátkosti priblížil aj aktivity cirkevného zboru. Domov sme odchádzali plní dojmov z krásne prežitého dňa, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 29.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart