Filiálny deň v Turčianskych Kľačanoch

Evanjelici v Turčianskych Kľačanoch, filiálke Cirkevného zboru ECAV Sučany, sa v nedeľu 1. júla 2018 zišli na 2. ročníku filiálneho dňa, na ktorý pozvali aj známeho herca a recitátora, zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša.

Napriek silnému ochladeniu sa na službách Božích v záhrade požiarnej zbrojnice zišlo vyše stodvadsať dospelých i detí. Privítali medzi sebou aj bratov a sestry z matkocirkvi Sučany a z filiálok Lipovec, Konské, Podhradie a Štiavnička, ako aj bratov a sestry z katolíckej cirkvi.

Kázňou slova Božieho poslúžil zborový farár Daniel Beňuch. Do programu služieb Božích prispeli deti z detskej besiedky, ktoré predniesli niekoľko piesní a básne Milana Rúfusa a Jána Smreka. Prácu detskej besiedky zároveň predstavil jeden z jej vedúcich – Roman Valanec.

Po kázni zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš predniesol báseň Martina Rázusa Zvony. Po skončení pobožnosti sa zhromaždeniu ešte osobitne prihovoril a zarecitoval výber z básní Milana Rúfusa, Jána Smreka a Andreja Sládkoviča, za čo bol odmenený vďačným potleskom. Na záver Juraj Sarvaš sľúbil odovzdať pozdrav evanjelikov z Turčianskych Kľačian na Dištriktuálnom dni Západného dištriktu na Branči, čo 5. júla vo svojom príhovore po skončení priameho rozhlasového prenosu aj urobil.

Do programu prispela i poetka Anna Ursiny Jamrišková, rodáčka zo Sučian, ktorá zarecitovala básne zo svojej najnovšej zbierky Kamienok v mozaike (Sonety pre moju samotu).

Edita Škodová, Turčianske Kľačany | 5.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart