Deň pokánia 2018 v Závažnej Porube

„Pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ (Mk 1, 15) 73. výročie evakuácie si 4. februára 2018 ako Deň pokánia pripomenuli na službách Božích v Cirkevnom zbore ECAV Závažná Poruba.

Kroky veriacich nasmerovali v nedeľu do Božieho chrámu, kde spoločne odriekali desať Božích prikázaní, pristúpili k spovedi a prijali rozhrešenie ako prejav Božej milosti, Domáci farár Vladimír Pavlík kázeň založil na slovách Žalmu 50. Okrem iného v zvesti pripomenul: „Vojny sú hrubým prestúpením Božieho zákona. Piate Božie prikázanie prízvukuje: Nezabiješ! Odsúdenia si zaslúžia jednotlivci, čo v záujme mamony a slávy rozpútajú a vedú vojny.“ Nato cirkevný spevokol Fidelitas zaspieval pieseň „Čuj vrúcnu prosbu, Bože môj!“. V modlitbe prosili nebeského Otca o mier a pokoj na celej zemi.

Na záver v prítomných silno zarezonovala báseň OBEŤ od Milana Rúfusa. Napísal ju ako gymnazista vo februári 1945 na pamiatku šesťročnej Milky Kuľhavej, ktorú v čase vojny zabila črepina míny. „Vyhaslo svetlo pekných očiek i žiarny svetla jas. Anjelik svetom mäkkých vločiek, vracia sa v nebo zas. ... len popraj, popraj mieru sviatky! Preč vojny okovy!... a utíš srdce bôľnej matky a ... odpusť vrahovi!“ Báseň zarecitovala Danka Kuľhavá, poddozorkyňa Cirkevného zboru ECAV Závažná Poruba.

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 6.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart