Aj evanjelici v Matejovciach ešte žijú

Nedeľa 5. 11. 2017, 21. nedeľa po Sv. Trojici, bola pre cirkevný zbor v Poprade-Matejovciach výnimočná: pri príležitosti 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu sa konali slávnostné služby Božie. Slávnostným kazateľom bol novozvolený senior TAS Jaroslav Matys.

Na slávnosti sa zúčastnili aj viacerí duchovní Tatranského seniorátu, brat seniorátny dozorca Ing. Tomáš Hyben a mnohí ďalší členovia cirkevných zborov TAS. Vďačnosť patrí aj spevokolom CZ Batizovce a CZ Švábovce, ktorí nás povzbudili a potešili svojím spevom na oslavu Božieho mena. Počas služieb Božích odznel aj pozdrav v nemeckom jazyku od sestry Kovalčíkovej, predsedníčky Karpatskonemeckého spolku v Poprade, báseň od D. Bonhoeffera, pieseň a modlitba v nemčine. Pôvodne nemecký zbor je dnes už slovenský, aj keď je malý počtom duší, predsa sa pri tejto príležitosti prejavila ochota a horlivosť jeho členov. Nádherným oživením služieb Božích bola hra dychovej hudby Sviťanka zo Svitu a Matejoviec pod vedením brata kantora V. Andraša.

Po slávnostných službách Božích sme pri kostole zasadili Strom reformácie, ktorý nám bude pripomínať túto slávnosť, ale najmä 500. výročie reformácie.

Pánu Bohu vďaka za všetkých, ktorí nezostali doma, ale merali cestu do nášho chrámu, za spoločenstvo, slová povzbudenia aj nádherný spev, ktorý sa rozliehal naším „jubilujúcim“ chrámom. Nech sa pri nás stále napĺňajú slová žalmistu: „Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Ž 122, 1) Je naším prianím, aby aj náš matejovský chrám nezostal prázdny, ale aby doň prichádzali ľudia s radosťou počúvať Božie slovo. Soli Deo gloria!

Janka Maťová, námestná farárka, CZ ECAV Poprad-Matejovce  | 15.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart