230. výročie posvätenia chrámu v Slov. Pravne

V nedeľu 30. 11. 2014 sme si pripomenuli 230. výročie posvätenia nášho tolerančného chrámu Božieho. Naši predkovia si ho postavili na úsvite náboženskej slobody, ktorú priniesol uhorským evanjelikom Tolerančný patent. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

Na slávnostných službách Božích liturgovali Tomáš German z cirkevného zboru v Blatnici a domáca sestra farárka Zlatica Karásková. K dôstojnému priebehu osláv prispel piesňami domáci spevokol pod vedením sestry kantorky Moniky Kalnickej a hosťujúci spevokol z cirkevného zboru v Krpeľanoch, ktorý viedla sestra kantorka Adela Ľachká.

V rámci osláv bola uvedená aj nová monografia o dejinách nášho zboru. Po skončení slávnostných služieb Božích nasledoval spoločný obed. Ďakujeme nášmu Pánovi, že požehnáva našu evanjelickú cirkev a náš zbor, ktorého členovia sa v jubilujúcom chráme stretávajú už 230 rokov.

Zlatica Karásková, zborová farárka CZ ECAV Slovenské Pravno  | 10.12.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart