„Soľničky zeme“ na slávnosti v Zelenom

Pri príležitosti 180. výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa 27. augusta 2017 konali slávnostné služby Božie, ktoré obohatili aj členovia CZ Príbovce a detský spevokol.

Detský spevokol „Soľničky zeme“, ktorý vedie Mgr. art. Lucia Dobošová, v roku 2016 vydal svoje prvé CD pod názvom „Konaj svoje dielo“ s vrúcnym želaním, aby výťažok z predaja CD pokryl aspoň niektoré finančné náklady spojené s opravou kostolného organa v Príbovciach, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Zbierka, ktorá sa v cirkevnom zbore koná už od augusta 2015, je určená práve na záchranu tohto vzácneho hudobného nástroja.

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 6.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart