< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Oslava Dňa matiek v Prievidzi

Prvá májová nedeľa je spojená s oslavou materstva. V tomto roku sme sa rozhodli, že spojíme oslavu Pána Boha a oslavu materského požehnania do jedného celku, a tak služby Božie v Prievidzi sa 8. mája 2016 niesli hlavne v znamení ďakovania za dar materstva.

 

Peter Majerík, CZ ECAV Zemianske Kostoľany | 13.5.2016

viac

Chrámový koncert v Príbovciach

Dňa 7. mája 2016 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal chrámový koncert s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia.

 

Ľubomír Žila , CZ ECAV Príbovce | 13.5.2016

viac

Inštalácia zborovej farárky v Púchove

Prvý máj v tomto roku pripadol na nedeľu. Pre nás kresťanov je nedeľa deň odpočinku, keď sa máme zastaviť, oddýchnuť si. Máme sa tešiť z Božieho požehnania, ktoré nám bolo dopriate pri práci a námahe. Pre náš púchovský evanjelický cirkevný zbor to bol i deň inštalácie zborovej farárky Mgr. Lenky Rišiaňovej.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 12.5.2016

viac

Na potulkách Bardejovom...

Dňa 3. 4. 2016, v 1. nedeľu po Veľkej noci, 23 veriacich z CZ Rožňavské Bystré a fílie Rakovnica i z CZ Rožňava navštívilo spolu so seniorálnou kaplánkou Zuzanou Polákovou a seniorálnym dozorcom GES Jánom Štefanom „perlu Šariša“ - mesto Bardejov.

 

Marta Lajčáková, dozorkyňa CZ ECAV Rožňavské Bystré  | 11.4.2016

viac

„Nájdené deti” v Dolnom Kubíne

„Každý z nás sa už určite aspoň raz stratil. A keď sme sa stratili, tak ľudia, ktorým na nás záleží, mali o nás strach... ” Toto je časť zo slov domáceho brata farára Rastislava Stančeka, ktoré zazneli na zborovom veľkonočnom stretnutí v priestoroch klubu Garáž 20. 3. 2016 v Dolnom Kubíne.

 

Lenka Biňasová, CZ ECAV Dolný Kubín | 6.4.2016

viac

Konvent ŠZS – Vyhlásenie k voľbám

V sobotu 19. marca 2016 sa v Lopúchove konal výročný konvent Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV na Slovensku. Konvent sa niesol v pokojnom a pracovnom duchu. Prerokované boli všetky dôležité záležitosti života seniorátu a na uvoľnené miesta boli zvolení noví funkcionári ŠZS.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, zborový farár, CZ ECAV Bardejov  | 30.3.2016

viac

Deň pokánia 2016 v Závažnej Porube

Na službách Božích v nedeľu 7. februára 2016 si Závažná Poruba pripomenula 71. výročie evakuácie ako Deň pokánia. Kroky veriacich nasmerovali do Božieho chrámu, kde spoločne odriekali Desať Božích prikázaní, pristúpili k spovedi a prijali rozhrešenie.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 9.2.2016

viac

Fašiangový večierok v Giraltovciach

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach 29. 1. 2016 pripravil pod vedením zborového farára Martina Fečka fašiangový večierok v Dome kultúry v Giraltovciach, ktorý zaplnilo vyše 200 členov cirkevného zboru.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 2.2.2016

viac

O bieloruských evanjelikoch v Dolnom Kubíne

V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali návštevu z Bieloruska – dobrovoľníčku Kristínu Liaševu. Po službách Božích, kde odznelo krátke predstavenie, sa v zborovej miestnosti uskutočnila prezentácia o Bielorusku a o situácii evanjelickej cirkvi v tejto krajine.

 

Ivana Juráková, CZ ECAV Dolný Kubín | 28.1.2016

viac

Milá tradícia v Žiline na Zjavenie Krista Pána mudrcom

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2016 sa v žilinskom cirkevnom zbore už pre desiatimi rokmi ujala milá tradícia – po skončení služieb Božích býva v zborových priestoroch každoročne pripravená zborová kapustnica.

 

Ján Šimko, zástupca dozorcu CZ ECAV Žilina | 17.1.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart