< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

200. výročie posviacky chrámu v Košiciach

Na slávnostných službách Božích v nedeľu 14. augusta 2016 si členovia Evanjelického a. v. cirkevného zboru Košice pripomenuli významné 200. výročie posviacky svojho Evanjelického a. v. chrámu Božieho na Mlynskej ulici v Košiciach.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 18.8.2016

viac

Cena mesta Giraltovce J. Juházymu

Pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o meste Giraltovce predstavitelia mesta udelili Cenu mesta Giraltovce evanjelickému farárovi Mgr. Jozefovi Juházymu za dlhoročnú službu v CZ ECAV Giraltovce. Cenu prevzal z rúk primátora mesta Mgr. Jana Rubisa.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 11.8.2016

viac

Spomienka na ThB. Petra Škodáčka

V sobotu 23. júla 2016 sa v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici stretlo 50 účastníkov – členov Konfederácie politických väzňov Slovenska, aby si uctili požehnanú pamiatku evanjelického kňaza – trpiteľa Petra Škodáčka.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystric | 28.7.2016

viac

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 6. júla o 21.00 hodine pripomenuli spomienkovým stretnutím Majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 601 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 10.7.2016

viac

Posledná rozlúčka s Boženou Marcinovou

Evanjelický chrám Boží v Púchove sa stal v stredu 15. júna 2016 miestom pohrebnej rozlúčky so sestrou Boženou Marcinovou, rod. Pajtášovou, ktorá slúžila svojimi darmi takmer 21 rokov v CZ ECAV Košeca a 20 rokov v SED Košeca.

 

Marcel Breče, riaditeľ SED Košeca | 24.6.2016

viac

Cena mesta Považská Bystrica

Najvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzala z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica za neúnavnú dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť a rozvoj duchovných hodnô.

 

Ľubomír Marcina, zborový diakon, CZ ECAV Považská Bystrica | 24.6.2016

viac

Zo stretnutia žien Turčianskeho seniorátu

Prvú nedeľu po Svätej Trojici 29. mája 2016 sa v cirkevnom zbore vo Vrútkach uskutočnilo stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Stretnutie sa začalo popoludní službami Božími v domácom chráme Božom.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 6.6.2016

viac

Inštalácia zborového farára v Sučanoch

V cirkevnom zbore v Sučanoch sa v 1. nedeľu po Svätej Trojici 29. mája 2016 konala slávnosť inštalácie zborového farára Daniela Beňucha. Inštaloval ho senior Turčianskeho seniorátu Marian Kaňuch.

 

Milena Drímalová, presbyterka, CZ ECAV Sučany | 2.6.2016

viac

Strom reformácie a päť rokov kostola v Krpeľanoch

Dňa 22. mája 2016 si pripomenuli 5. výročie posviacky Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Krpeľanoch. Na slávnostných službách Božích prítomných privítala dozorkyňa Anna Špirková. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Pavel Tomka, zborový farár, CZ ECAV Krpeľany | 26.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka s Mgr. Darinou Basaríkovou

So svojou sestrou farárkou Darinou Basaríkovou sa rozlúčili v Chráme Božom v Mengusovciach v stredu podvečer 4. mája 2016. Pohrebná pobožnosť sa konala vo štvrtok 5. mája 2016 v Chráme Svätej Trojice v Prešove.

 

Slavomír Gallo, námestný farár, CZ ECAV Vranov n/T  | 13.5.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart