< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21>

Čo priniesol rok pôsobenia v Giraltovciach

3. augusta 2015 uplynul rok, čo do nášho zboru po odchode brata farára Mgr. Jozefa Juházyho do dôchodku prišiel nový zborový farár Mgr. Martin Fečko. Jeho príchodu predchádzal modlitebný zápas a pozvanie od predsedníctva zboru.

 

Ružena Polohová, CZ ECAV Giraltovce  | 20.8.2015

viac

V Jelšave si pripomenuli S. Ferjenčíka

Na službách Božích v nedeľu 26. júla 2015 v Evanjelickom a. v. kostole v Jelšave si veriaci aj obyvatelia mesta pripomenuli 160. výročie úmrtia Samuela Ferjenčíka, významného evanjelického kňaza, konseniora, gemerského seniora, publicistu, meteorológa a ovocinára.

 

Alena Sabonová, CZ ECAV Jelšava | 12.8.2015

viac

Jána Lajčiaka si pripomenuli vo Vyšnej Boci

V nedeľu 2. augusta 2015 o 14.00 hod sa v Evanjelickom kostole vo Vyšnej Boci (CZ ECAV Kráľova Lehota) konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 140. výročia narodenia ThDr. PhDr. Jána Lajčiaka a 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu.

 

Viera Mosná, zborová farárka, CZ ECAV Kráľova Lehota | 7.8.2015

viac

Jana Husa si pripomenuli v Partizánskej Ľupči

600. výročie upálenia Majstra Jana Husa zasvätil Cirkevný zbor ECAV Partizánska Ľupča 6. júla tohto roku hodinovým zvonením všetkých zvonov a službami Božími na Prednej Magure.

 

Ján Molčan, zborový farár , CZ ECAV Partizánska Ľupča | 30.7.2015

viac

Rozlúčka s farármi v Turanoch

V nedeľu 12. júla 2015 sme sa na službách Božích v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch rozlúčili so zborovými farármi − manželmi Vargovčákovcami.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 15.7.2015

viac

Spomienkové služby Božie v Dobšinej

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici 28. júna 2015 si veriaci v CZ ECAV Dobšiná za účasti dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., predsedu miestnej organizácie Karpatsko-nemeckého spolku, primátora a poslancov mesta Dobšiná, ako aj širšej verejnosti pripomenuli 70. výročie tzv. přerovskej tragédie.

 

Radovan Gdovin, zborový farár, CZ ECAV Dobšiná | 30.6.2015

viac

Zborový deň žilinských evanjelikov

Raz za rok, v júni, sa služby Božie v evanjelickom cirkevnom zbore v Žiline konajú pod stanom. Dôvodom voľby netradičného miesta je skutočnosť, že počas jednej júnovej nedele sa v tomto cirkevnom zbore koná zborový deň.

 

Zuzana Šimková, mediálny výbor CZ ECAV Žilina; Marián Kaňuch, zborový farár CZ ECAV Žilina | 25.6.2015

viac

V Závažnej Porube konfirmovali futbalisti

V tomto roku pristúpilo v cirkevnom zbore v Závažnej Porube 14. júna 2015 ku konfirmácii sedem futbalistov. Títo chlapci potvrdili krstnú zmluvu, utvrdili sa vo viere a v milosti Božej. K Večeri Pánovej pristúpilo aj 14 „zlatých“ konfirmandov.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 16.6.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom dozorcom Mgr. Miroslavom Kortmanom

„Všetko je v Božích rukách!“ To boli posledné slová nášho spolubrata Miroslava Kortmana na nemocničnom lôžku v Žiline, kde dobojoval boj so zákernou chorobou. Mal veľkú túžbu žiť. Pán, žiaľ, rozhodol inak a my sa koríme Jeho svätej vôli, na ktorú nás upomína aj žalmista v 31. žalme: „V Tvojej ruke sú moje časy.“

 

Ľubomír Marcina, diakon, CZ ECAV Považsá Bystrica  | 11.6.2015

viac

Inštalácia zborovej farárky v Spišskej Belej

Sviatok Svätej Trojice 31. mája 2015 bol pre cirkevný zbor v Spišskej Belej požehnaným a sviatočným dňom – bol to deň slávnostného uvedenia do úradu farárky Mgr. Evy Germanovej, PhD. Po službách Božích bol zasadený Strom reformácie č. 87.

 

Ján Pieger, CZ ECAV Spišská Belá | 9.6.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart