< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Biblicko-rekreačný týždeň MoS v Herľanoch

Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku (MoS) pripravilo ďalší biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch v dňoch 10. − 14. 10. 2016 ako svoj príspevok k blížiacemu sa 500. výročiu reformácie, a to na tému „Naplnil sa čas, verte v evanjelium!“ (Mk 1, 15).

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, CZ ECAV Rankovce | 24.10.2016

viac

Výmena stráží v ŠZS

V nedeľu 16. 10. 2016 na večerných službách Božích v Prešove boli ich účastníci svedkami dôležitej i peknej udalosti. Biskupom VD S. Sabolom bol do funkcie seniorálneho dozorcu ŠZS uvedený PhDr. Marián Damankoš, PhD.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, Bardejov | 20.10.2016

viac

Beľania na návšteve v Klenovci

Cirkevníci zo Spišskej Belej pod vedením sestry farárky Evy Germanovej v nedeľu 9. októbra 2016 navštívili bratov a sestry v CZ ECAV Klenovec. Cestou sa zastavili aj v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci.

 

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá | 19.10.2016

viac

Spomienkové služby Božie v Žehni

Dňa 10. októbra 2016 na 20. nedeľu po Svätej Trojici sa konali v Cirkevnom zbore ECAV Žehňa spomienkové služby Božie pri príležitosti 25. výročia od úmrtia sestry farárky Zlatice Oravcovej.

 

Marta Kapitáňová, CZ ECAV Žehňa | 18.10.2016

viac

Vďaka Ti za žatvu, Bože, za každý klas

Na službách Božích v nedeľu 9. októbra 2016 aj veriaci v chráme Božom v Závažnej Porube ďakovali Hospodinovi za všetky dary zeme, lesov a vôd.

 

Katarína Devečková, Závažná Poruba | 11.10.2016

viac

Deň Tatranského seniorátu 2016

Už tradične je 15. september v Tatranskom senioráte venovaný stretnutiu evanjelikov seniorátu v niektorom cirkevnom zbore. V tomto roku to bol CZ vo Švábovciach. Témou stretnutia bolo: Sme ospravedlnení! Veríme tomu?

 

Michal Findra, námestný farár, CZ ECAV Poprad | 7.10.2016

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES 2016

Pod názvom Služba presbytera v CZ − pomoc duchovnému sa 25. 9. 2016 konalo stretnutie dozorcov a presbyterov Gemerského seniorátu. Hostiteľským cirkevným zborom bol CZ Dlhá Ves.

 

Viliam Solárik, administrátor CZ, predseda VMV GES | 7.10.2016

viac

Ďalšia „zlatá konfirmácia“ v Príbovciach

Ďalšia „zlatá konfirmácia“ sa uskutočnila v rámci slávnostných služieb Božích v Evanjelickom chráme v Príbovciach. Jubilujúci konfirmandi sa stretli v hmlisté ráno dňa 2. 10. 2016 po 50 rokoch.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.10.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Slovanoch

Prvá nedeľa po Michalovi je veľkým sviatkom pre evanjelikov v Slovanoch, ale aj veľkým sviatkom pre celý Cirkevný zbor ECAV Príbovce, do ktorého patrí filiálka Slovany.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.10.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Rakovnici

Nedeľa 2. októbra 2016 sa zapíše do kroniky Rakovnice, filiálky CZ ECAV Rožňavské Bystré, veľkými písmenami. Slávnostné služby Božie pri príležitosti 178. výročia posvätenia chrámu Božieho boli spojené s posviackou obnovenej modlitebne.

 

Zuzana Poláková, kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 5.10.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart