< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>

Fašiangový večierok v Giraltovciach

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach 29. 1. 2016 pripravil pod vedením zborového farára Martina Fečka fašiangový večierok v Dome kultúry v Giraltovciach, ktorý zaplnilo vyše 200 členov cirkevného zboru.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 2.2.2016

viac

O bieloruských evanjelikoch v Dolnom Kubíne

V nedeľu 17. 1. 2016 sme v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dolný Kubín prijali návštevu z Bieloruska – dobrovoľníčku Kristínu Liaševu. Po službách Božích, kde odznelo krátke predstavenie, sa v zborovej miestnosti uskutočnila prezentácia o Bielorusku a o situácii evanjelickej cirkvi v tejto krajine.

 

Ivana Juráková, CZ ECAV Dolný Kubín | 28.1.2016

viac

Milá tradícia v Žiline na Zjavenie Krista Pána mudrcom

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2016 sa v žilinskom cirkevnom zbore už pre desiatimi rokmi ujala milá tradícia – po skončení služieb Božích býva v zborových priestoroch každoročne pripravená zborová kapustnica.

 

Ján Šimko, zástupca dozorcu CZ ECAV Žilina | 17.1.2016

viac

15. výročie posvätenia chrámu v Železníku

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2016 sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli 15. výročie posvätenia chrámu Božieho v Železníku. Filiálka Železník patrí do CZ ECAV Giraltovce.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 11.1.2016

viac

Budovanie ekumenického spoločenstva kresťanov v Pozdišovciach

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pozdišovciach sa 26. decembra 2015 konal Ekumenický benefičný koncert Vianoce 2015, na ktorom sa zúčastnili evanjelickí, gréckokatolícki aj pravoslávni veriaci.

 

Pavol Hajnik, CZ ECAV Pozdišovce | 10.1.2016

viac

Adventný koncert v Považskej Bystrici

V rámci večerných adventných služieb Božích sa v piatok 18. 12. 2015 v považskobystrickom evanjelickom kostole konal adventný koncert, na ktorom sa zišlo takmer dvesto veriacich.

 

Ľubica Juríčková, zborová poddozorkyňa  | 20.12.2015

viac

Adventné stretnutie v Giraltovciach

Vzácny čas adventu využil Cirkevný zbor ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka na to, aby pripravil adventné stretnutie dôchodcov, a to 18. 12. 2015 v Železníku a 19. 12. 2015 v Giraltovciach.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 20.12.2015

viac

Pred Vianocami v Gemerskej Polome

Adventné obdobie je prípravou na prichádzajúce vianočné sviatky. Tento čas sme v Gemerskej Polome 9. decembra 2015 spoločne prežili ako Božia rodina pri programe „Vianoce maľované pieskom“.

 

Janka Maťová, zborová farárka, CZ ECAV Gemerská Poloma | 11.12.2015

viac

S vianočnou radosťou už po 5-krát v Srbsku

Do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ pre deti v sociálne slabších rodinách v Srbsku sa okrem CZ ECAV Podlužany, ktorý projekt pred piatimi rokmi odštartoval, sa tento rok zapojili zas ďalšie naše cirkevné zbory.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 9.12.2015

viac

V Soli sa pripravovali na advent

Každý rok pred adventom na stretnutí žien v Cirkevnom zbore ECAV Soľ spoločne pripravujeme adventné vence. Tento rok sme sa zišli na fare 23. novembra za hojnej účasti sestier zo zboru. Adventné venčeky si pripravovali aj deti na detskej besiedke.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 1.12.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart