< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Inštalácia zborového farára Tomáša Lipovského

V CZ ECAV Háj sa sobotu 22. apríla 2017 po vyše štyridsiatich rokoch konala slávnosť inštalácie zborového farára. Brata Tomáša Lipovského si náš zbor zvolil na volebnom konvente za svojho zborového farára ešte na jeseň minulého roka.

 

Branislav Páleš, presbyter, CZ ECAV Háj | 3.5.2017

viac

Novoklenovčania mali slávnosť v Košiciach

„Kto mi dá sily k púti v ďalekú blaha ríš? Kto osvieti mi cestu...“ – touto piesňou (ES 520) sa koncom apríla pred 7o rokmi na Ukrajine lúčili evanjelici z Nového Klenovca s miestom, ktoré bolo ich domovom od roku 1827.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 3.5.2017

viac

Spomienka na Gregora Horvátha-Stančiča

V CZ ECAV Spišská Belá si na 3. nedeľu po Zjavení 22. 1. 2017 na slávnostných službách Božích pripomenuli 231. výročie pamiatky posvätenia chrámu a 420. výročie úmrtia Gregora Horvátha-Stančiča, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach.

 

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá  | 25.1.2017

viac

Ocenenie za spracovávanie histórie regiónu

Presbyter CZ ECAV Príbovce Ľubomír Žila sa z vlastnej iniciatívy rozhodol vydávať publikácie o histórii niekoľkých obcí, aby sa nezabudlo na dôležité udalosti. Za svoju zanietenosť získal na celoslovenskej súťaži čestné uznanie.

 

Patrik Antal, starosta obce Rakovo | 18.1.2017

viac

Privítanie nového roka v Spišskej Belej

Posledný deň v roku je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a zrekapitulovali odchádzajúci rok. V Spišskej Belej sme privítali nový rok v kostole pri krátkom zamyslení a stíšení.

 

Irena Gemzová, CZ ECAV Spišská Belá | 5.1.2017

viac

V Slovenskej Vsi obnovili strechu kúrie

Cirkevný zbor Slovenská Ves realizoval v r. 2016 projekt obnovy strechy kúrie – národnej kultúrnej pamiatky. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z vlastných zdrojov a z podpory obce.

 

Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ ECAV Slovenská Ves  | 29.12.2016

viac

Obnova fasád kostola v Bušovciach

V tomto roku sme sa pustili do obnovy fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. S Božou pomocou a s finančnou podporou od Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo urobiť prvú etapu – obnoviť fasádu veže.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Spišská Belá | 22.12.2016

viac

Púchov navštívili predstavitelia ECAV

V 2. adventnú nedeľu 4. 11. 2016 púchovskí evanjelici privítali dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., spolu s manželkou, farárkou a jeho osobnou tajomníčkou Mgr. Oľgou Klátikovou, brata generálneho dozorcu doc. MUDr. Imricha Lukáča, CSc., a riaditeľa Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku Ing. Dušana Vagaského.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 12.12.2016

viac

Charitatívna burza v Púchove

Dňa 12. 11. 2016 sa v zborovom dome Cirkevného zboru ECAV Púchov uskutočnila charitatívna burza. Cieľom bolo pomôcť rodinám v núdzi v Púchove a okolí.

 

Lenka Andrews a dobrovoľníci z projektu Pomoc ľudom v núdzi z Púchova a okolia | 8.12.2016

viac

Reštaurovanie oltára v Mokrej Lúke

V roku 2016 bola na oltári Ev. a. v. kostola v Mokrej Lúke vykonaná tretia etapa reštaurátorských prác, hradená z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme svoj dom a za 5 % spoluúčasti cirkevného zboru.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 8.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart