< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Stretnutie žien Gemerského seniorátu k 500. výročiu reformácie

Nedeľné popoludnie 21. 5. 2017 bolo venované seniorálnemu stretnutiu evanjelických žien z Gemera, ktoré sa nieslo v duchu blížiaceho sa 500. výročia reformácie. Stretnutie sa konalo v sále Kultúrneho domu v Rožňavskom Bystrom.

 

Zuzana Poláková, zborová kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 29.5.2017

viac

Spomienkové stretnutie v Králi

„Bytia nášho korene v tvrdú zem sú vrastené. Víchrica ich nevyvráti, nevypáli leta úpek − bytia nášho korene.“ Tieto slová Š. Krčméryho boli mottom spomienkového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6. mája 2017 v obci Kráľ.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 23.5.2017

viac

70. výročie vzniku CZ ECAV Michalovce

V nedeľu 23. apríla 2017 v Evanjelickom chráme v Michalovciach sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia vzniku samostatného cirkevného zboru, ktoré sa niesli v duchu biblického citátu: ,,Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“

 

Július Peržeľ, zborový dozorca, CZ ECAV Michalovce | 19.5.2017

viac

Inštalácia zborového farára Tomáša Lipovského

V CZ ECAV Háj sa sobotu 22. apríla 2017 po vyše štyridsiatich rokoch konala slávnosť inštalácie zborového farára. Brata Tomáša Lipovského si náš zbor zvolil na volebnom konvente za svojho zborového farára ešte na jeseň minulého roka.

 

Branislav Páleš, presbyter, CZ ECAV Háj | 3.5.2017

viac

Novoklenovčania mali slávnosť v Košiciach

„Kto mi dá sily k púti v ďalekú blaha ríš? Kto osvieti mi cestu...“ – touto piesňou (ES 520) sa koncom apríla pred 7o rokmi na Ukrajine lúčili evanjelici z Nového Klenovca s miestom, ktoré bolo ich domovom od roku 1827.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 3.5.2017

viac

Spomienka na Gregora Horvátha-Stančiča

V CZ ECAV Spišská Belá si na 3. nedeľu po Zjavení 22. 1. 2017 na slávnostných službách Božích pripomenuli 231. výročie pamiatky posvätenia chrámu a 420. výročie úmrtia Gregora Horvátha-Stančiča, zakladateľa protestantského gymnázia pre mladých šľachticov v Strážkach.

 

Zuzana Andrášová, CZ ECAV Spišská Belá  | 25.1.2017

viac

Ocenenie za spracovávanie histórie regiónu

Presbyter CZ ECAV Príbovce Ľubomír Žila sa z vlastnej iniciatívy rozhodol vydávať publikácie o histórii niekoľkých obcí, aby sa nezabudlo na dôležité udalosti. Za svoju zanietenosť získal na celoslovenskej súťaži čestné uznanie.

 

Patrik Antal, starosta obce Rakovo | 18.1.2017

viac

Privítanie nového roka v Spišskej Belej

Posledný deň v roku je dobrou príležitosťou na to, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili a zrekapitulovali odchádzajúci rok. V Spišskej Belej sme privítali nový rok v kostole pri krátkom zamyslení a stíšení.

 

Irena Gemzová, CZ ECAV Spišská Belá | 5.1.2017

viac

V Slovenskej Vsi obnovili strechu kúrie

Cirkevný zbor Slovenská Ves realizoval v r. 2016 projekt obnovy strechy kúrie – národnej kultúrnej pamiatky. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z vlastných zdrojov a z podpory obce.

 

Ľubica Sobanská, zborová farárka, CZ ECAV Slovenská Ves  | 29.12.2016

viac

Obnova fasád kostola v Bušovciach

V tomto roku sme sa pustili do obnovy fasád Evanjelického a. v. kostola v Bušovciach. S Božou pomocou a s finančnou podporou od Ministerstva kultúry SR sa nám podarilo urobiť prvú etapu – obnoviť fasádu veže.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Spišská Belá | 22.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart