< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>

Ďalšia „zlatá konfirmácia“ v Príbovciach

Ďalšia „zlatá konfirmácia“ sa uskutočnila v rámci slávnostných služieb Božích v Evanjelickom chráme v Príbovciach. Jubilujúci konfirmandi sa stretli v hmlisté ráno dňa 2. 10. 2016 po 50 rokoch.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.10.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Slovanoch

Prvá nedeľa po Michalovi je veľkým sviatkom pre evanjelikov v Slovanoch, ale aj veľkým sviatkom pre celý Cirkevný zbor ECAV Príbovce, do ktorého patrí filiálka Slovany.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.10.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Rakovnici

Nedeľa 2. októbra 2016 sa zapíše do kroniky Rakovnice, filiálky CZ ECAV Rožňavské Bystré, veľkými písmenami. Slávnostné služby Božie pri príležitosti 178. výročia posvätenia chrámu Božieho boli spojené s posviackou obnovenej modlitebne.

 

Zuzana Poláková, kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 5.10.2016

viac

V Príbovciach pokrstili šesť detí

Na službách Božích v nedeľu 25. 9. 2016 v CZ ECAV Príbovce do vínneho kmeň Pána Ježiša zaštepili vo sviatosti Krstu svätého šesť detí: Zuzku, Hanku, Juraja, Simonku, Jakuba a Michala.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 3.10.2016

viac

Seniorálne stretnutie mužov a žien ŠZS 2016

Chrám Boží v Soli sa stal miestom seniorálneho stretnutia mužov a žien Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, ktoré sa konalo 18. septembra 2016 na tému: Čas - 25 hodín denne a 8 dní v týždni.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 3.10.2016

viac

Zborový deň v Púchove

V 16. nedeľu po Svätej Trojici sa v púchovskom evanjelickom cirkevnom zbore uskutočnila opäť jedna z veľkých zborových udalostí - ZBOROVÝ DEŇ.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 3.10.2016

viac

Kokavci na návšteve v Leštinách

V 17. nedeľu po Svätej Trojici 18. septembra 2016 navštívili členovia cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou artikulárny kostol v Leštinách na Orave.

 

Katarína Mišanková, zborová presbyterka | 26.9.2016

viac

Slávnosti k 380. výročiu Cithary sanctorum

„S veľkou pokorou a úctou si pripomíname 380. výročie vydania Cithary sanctorum, knihy, ktorá sprevádzala, okrem tých najmladších, takmer každého z nás.“ Týmito slovami začal slávnostné služby Božie v liptovskomikulášskom kostole 4. septembra 2016 brat farár Marián Bochnička.

 

Veronika Motýľová, Ján Blcháč ml., www.ecavlm.sk | 26.9.2016

viac

300. výročie vzniku CZ Giraltovce

Pri príležitosti 300. výročie vzniku evanjelického cirkevného zboru v Giraltovciach sa domáci cirkevníci a početní hostia stretli 18. septembra 2016 na zborovom dni.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 22.9.2016

viac

Neformálne stretnutie neordinovaných Turčianskeho seniorátu v Žiline

Dňa 15. 9. 2016, presne po roku, sa v Žiline uskutočnilo ďalšie neformálne stretnutie neordinovaných služobníkov z cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu (TUS).

 

Ján Beňuch, seniorálny dozorca TUS | 22.9.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart