< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Pripomenuli si posviacku kostola

Na službách Božích v nedeľu 10. septembra 2017 si Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba pripomenul posviacku ich chrámu Božieho, ktorú pred 85 rokmi vykonal biskup Dr. Vladimír Čobrda.

 

Richard Macko, CZ ECAV Závažná Poruba  | 17.9.2017

viac

„Soľničky zeme“ na slávnosti v Zelenom

Pri príležitosti 180. výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa 27. augusta 2017 konali slávnostné služby Božie, ktoré obohatili aj členovia CZ Príbovce a detský spevokol.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 6.9.2017

viac

Harfový recitál v Príbovciach

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Výťažok z dobrovoľnej zbierky bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 10.8.2017

viac

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 14. júla 2017 pripomenuli spomienkovým stretnutím majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 602 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 19.7.2017

viac

Chrám Sv. Trojice v Prešove má 370 rokov

Na sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 sme sa prebudili do slnečného dňa plného radosti a sviatočnej atmosféry, aby sme slávnostnými službami Božími oslávili 370. výročie posvätenia nášho kostola Sv. Trojice.

 

Ondrej Koč, zborový farár, CZ ECAV Prešov | 7.7.2017

viac

V Turanoch mali dôvod na radosť

Takmer štyristo veriacich prišlo na služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch, ktoré boli venované záveru školského roka a vyhodnoteniu celozborovej súťaže k 500. výročiu reformácie.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 30.6.2017

viac

Zlatá konfirmácia v Púchove

S radosťou si chrámové spoločenstvo zaspievalo úvodnú pieseň Bože veľký od večnosti..., a najmä zlatí konfirmandi, keď sme v druhom verši spievali: „Tento deň je zvlášť milým dňom, lebo je sviatok Boží.“

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 30.6.2017

viac

Zborový deň CZ 2017 v CZ ECAV Tornaľa

V sobotu 3. júna 2017 sa uskutočnil v poradí piaty zborový deň CZ ECAV Tornaľa, tentoraz v Nižných Valiciach v anglickom parku, ktorý patrí k barokovému kaštieľ z roku 1843.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 21.6.2017

viac

200. výročie posvätenia kostola v Poprade-Veľkej

Na sviatok Sv. Trojice 11. júna 2017 si evanjelici v Poprade-Veľkej pripomenuli 200. výročie posvätenia ich kostola Svätej Trojice. Slovo Božie zvestoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST | 20.6.2017

viac

Konfirmácia detí a zlatá konfirmácia v Príbovciach

V Ev. kostole a. v. v Príbovciach na Sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 si svoju krstnú zmluvu potvrdili jedenásti konfirmandi. Na jubilejnej slávnosti „Zlatej konfirmácie“ sa jubilujúci konfirmandi stretli 18. júna 2017.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV, Príbovce  | 20.6.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart