< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | >

Zborový hokejový turnaj v Gánovciach

V sobotu 9. februára 2013 sa v Gánovciach konal hokejový turnaj Cirkevného zboru ECAV Švábovce. O víťazný pohár súťažili štyri mužstvá: bratia z matkocirkvi aj oboch dcérocirkví Gánovce a Hranovnica.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ Švábovce | 22.2.2013

viac

Úvod seniorálneho dozorcu KOS

V Evanjelickom chráme Božom v Košiciach sa 3. 2. 2013 konal úvod seniorálneho dozorcu Košického seniorátu Ing. Ľuboša Pastora, ktorý vykonal dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol.

 

Ján Hruška, senior KOS  | 12.2.2013

viac

Evanjelici z Partizánskej Ľupče po stopách Dr. Martina Luthera

Od 3. do 6. októbra vlaňajšieho roka sa 43 členov cirkevného zboru z Partizánskej Ľupče a dcérocirkvi Dúbrava zúčastnilo na zborovom zájazde po stopách reformátora Dr. Martina Luthera v Nemecku na trase Eisleben - Wittenberg - Lützen - Drážďany - Praha.

 

Ján Molčan, zborový farár, Partizánska Ľupča | 25.1.2013

viac

Turnaj o Pohár Augusta Roya

CZ ECAV Lazy pod Makytou v sobotu 12. 1. 2013 pripravil v telocvični ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou pre obyvateľov obce Lazy pod Makytou a blízkeho okolia I. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár Augusta Roya.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 15.1.2013

viac

Seniorálna pastorálna konferencia TUS

Prvé novoročné stretnutie farárov Turčianskeho seniorátu ECAV sa uskutočnilo 7. januára 2013 v Necpaloch. Zúčastnili sa na ňom aj biskup VD ECAV Slavomír Sabol, tajomník BÚ VD Peter Mihoč a miestny katolícky duchovný.

 

Peter Fabok, CZ Lazy pod Makytou | 10.1.2013

viac

Koncert v čase radostného očakávania Pána

Spevácky zbor Tatran pod taktovkou Ľubomíra Rašiho uviedol v Evanjelickom kostole v Závažnej Porube v 3. adventnú nedeľu, v čase, keď sa pripravujeme na narodenie Spasiteľa, koncert zostavený z piesní Vianoc.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 19.12.2012

viac

1. ročník zborového večera v CZ Príbovce

Dňom 23. 11. 2012 založil CZ ECAV Príbovce ďalšiu tradíciu. V tento deň - posledný pracovný deň pred poslednou nedeľou po Svätej Trojici - zorganizovalo presbyterstvo cirkevného zboru 1. ročník zborového večera.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 28.11.2012

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Príbovciach

Dňa 25. 11. 2012 si veriaci Cirkevného zboru ECAV Príbovce pripomenuli 183. výročie posvätenia a 111. výročie posvätenia obnoveného chrámu Božieho.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 28.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart