< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach

Cirkevný zbor v Príbovciach si pri príležitosti 230. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach dal za cieľ prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru budovať evanjelickú identitu svojich členov.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce  | 26.6.2013

viac

Šport vo Švábovciach má mnoho priaznivcov

Pokračovaním zimného februárového hokejového turnaja v Gánovciach sa v sobotu 8. júna 2013 v základnej škole Švábovce uskutočnil zborový športový deň. CZ ECAV Švábovce takto ku Dňu detí zorganizoval viacero disciplín pre rozličné vekové skupiny.

 

Viera Zaťková Pališinová, zborová kaplánka, Švábovce | 24.6.2013

viac

Ocenenie mesta diakonovi Ľ. Marcinovi

Najvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzal z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa brat diakon Ľubomír Marcina, duchovný správca CZ ECAV Považská Bystrica.

 

Miroslav Kortman, zb. dozorca CZ ECAV Pov. Bystrica | 24.6.2013

viac

Milá slávnosť v Košickom senioráte

Košický seniorát ECAV na Slovensku si 2. júna 2013 pripomenul 60. výročie svojho vzniku. Na milej slávnosti sa Božím slovom prihovoril dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol a prítomných pozdravili súčasní i minulí predstavitelia Košického seniorátu.

 

Ján Hruška, senior KOS, zborový farár vo Vyšnej Kamenici | 24.6.2013

viac

Požehnané podujatia v Turanoch

V CZ ECAV Turany sa veriaci mohli tešiť z viacerých radostných podujatí. Bola to prehliadka spevokolov Turčianskeho seniorátu, slávnosť konfirmácie 19 detí, Deň matiek i Deň detí.

 

Martin a Kristína Vargovčákovci, zboroví farári | 11.6.2013

viac

Generálna oprava v Partizánskej Ľupči

Od 1. apríla 2013 tohto roku Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča venuje rozsiahlej rekonštrukcii svojho historického kostola. Slávnostná posviacka obnoveného chrámu Božieho sa plánuje na 22. septembra 2013.

 

Ján Molčan, zborový farár | 11.6.2013

viac

Zlatá konfirmácia v Príbovciach

Ešte sme nezabudli na konfirmáciu mládeže, ktorá sa konala na sviatok Svätej Trojice v Ev. a. v. kostole v Príbovciach, a už je tu opäť konfirmácia - tentoraz „zlatá konfirmácia“. Jubilujúci konfirmandi sa stretli 2. 6. 2013 na jubilejnej slávnosti po 50 rokoch.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 6.6.2013

viac

Stretli sa spevokoly z Gemerského seniorátu

V nedeľu 26. 2. 2013 na sviatok Svätej Trojice sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku v Muránskej Dlhej Lúke v chráme Božom konala prehliadka zborových spevokolov Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Želka Štefanková, Muránska Dlhá Lúka | 6.6.2013

viac

Konfirmácia detí v Príbovciach

V Ev. a. v. kostole v Príbovciach sa už tradične na sviatok Svätej Trojice, ktorý tento rok pripadol na nedeľu 26. mája 2013, konala slávnosť konfirmácie. Svoju krstnú zmluvu potvrdilo 15 konfirmandov, ktorých do slávnostne vyzdobeného chrámu priviedli naši farári Marek a Zuzana Szabóovci.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 3.6.2013

viac

„Príbovská jar“ v Príbovciach

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo „Príbovská jar“, ktoré sa tento rok konalo na Svätodušnú nedeľu 19. mája 2013.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 23.5.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart