< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Konfirmandi z Liptova spoznávali Oravu

V stredu 8. 5. 2013 sa konfirmandi z cirkevných zborov vo Svätom Kríži – Lazisku, v Palúdzke a Liptovskom Ondreji spolu s farármi Danielom Balážom, Belom Húskom a seniorálnou kaplánkou LOS Katarínou Devečkovou vybrali na celodenný poznávací výlet na Oravu.

 

Daniel Baláž, CZ Svätý Kríž – Lazisko, člen mediálneho výboru LOS | 14.5.2013

viac

Spomienkové služby Božie v Záriečí

5. mája 2013 sa v Záriečí konali spomienkové služby Božie pri príležitosti 100. výročia nedožitých narodenín záriečskeho rodáka, breznianskeho kantora a zakladateľa Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna Juraja Bošku.

 

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk | 13.5.2013

viac

Sústredenie konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu

V dňoch 27. 4. - 1. 5. 2013 sa v účelovom zariadení Šarišsko-zemplínskeho seniorátu v obci Sigord uskutočnilo seniorátne sústredenie konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu (KOLOS). Na KOLOS-e sa zúčastnilo 130 konfirmandov z Liptova a Oravy a asi 25 vedúcich.

 

Daniel Baláž, CZ Svätý Kríž – Lazisko, člen mediálneho výboru LOS | 6.5.2013

viac

Seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu

V sobotu 20. apríla 2013 sa na pôde Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Párnica konal seniorálny konvent Liptovsko-oravského seniorátu.

 

Daniel Baláž, CZ Svätý Kríž – Lazisko, člen mediálneho výboru LOS | 6.5.2013

viac

Inštalácia zborového farára v CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka

„Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.“ Tieto slová z Evanjelia podľa Jána 10, 11 si zvolil za základ inštalačného príhovoru brat senior Gemerského seniorátu Jerguš Olejár pri inštalácii brata Dušana Hrivnaka, konseniora Gemerského seniorátu, za zborového farára v CZ ECAV Muránska Dlhá Lúka.

 

Želka Štefanková, Muránska Dlhá Lúka | 6.5.2013

viac

Inštalácia brata farára Mariána Krivuša

V sobotu 13. apríla 2013 sa v Evanjelickom a. v. kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach konala slávnostná inštalácia ThDr. Mariána Krivuša do úradu zborového farára.

 

Marián Krivuš, CZ ECAV Vrútky | 29.4.2013

viac

Zasadal prípravný výbor KOLOS-u

V nedeľu 7. 4. 2013 na evanjelickej fare v Hybiach zasadal prípravný výbor seniorátneho sústredenia konfirmandov Liptovsko-oravského seniorátu (KOLOS), ktoré sa uskutoční 27. 4. − 1. 5. 2013 v účelovom zariadení Šarišsko-zemplínskeho seniorátu ECAV Helianthus v Zlatej Bani.

 

Daniel Baláž, člen mediálneho výboru LOS  | 15.4.2013

viac

Požehnané narodeniny

Naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty, ktorá patrí do CZ ECAV Chyžné, sa 31. marca 2013 dožila vzácneho životného jubilea − 97 rokov života, ku ktorému jej zablahoželali aj členovia cirkevného zboru.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ Chyžné | 10.4.2013

viac

Zborový hokejový turnaj v Gánovciach

V sobotu 9. februára 2013 sa v Gánovciach konal hokejový turnaj Cirkevného zboru ECAV Švábovce. O víťazný pohár súťažili štyri mužstvá: bratia z matkocirkvi aj oboch dcérocirkví Gánovce a Hranovnica.

 

Martin Zaťko, zborový farár, CZ Švábovce | 22.2.2013

viac

Úvod seniorálneho dozorcu KOS

V Evanjelickom chráme Božom v Košiciach sa 3. 2. 2013 konal úvod seniorálneho dozorcu Košického seniorátu Ing. Ľuboša Pastora, ktorý vykonal dôstojný brat biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol.

 

Ján Hruška, senior KOS  | 12.2.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart