< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>

Stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu

V nedeľu 23. 6. 2013 popoludní kroky nielen spevokolistov smerovali do popradského evanjelického kostola, kde bolo stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu na tému Cyril a Metod - ich vplyv na slovenskú literatúru. S prednáškou na uvedenú tému vystúpil doc. Miloš Kovačka.

 

Michal Findra, CZ ECAV Poprad | 2.7.2013

viac

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu 2013

V nedeľu 9. júna 2013 sa konalo stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Turčianskeho seniorátu. 250 bratov a sestier prijalo pozvanie od cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou.

 

Lenka Rišiaňová, ev. a. v. farárka | 1.7.2013

viac

Poznávací zájazd po stopách M. Luthera

Stotri evanjelikov a. v. Turčianskeho seniorátu sa zúčastnilo na seniorálnom zájazde po stopách reformátora Dr. Martina Luthera na trase Wittenberg - Eisleben - Eisenach (hrad Wartburg) – Praha. Na zájazde sa zúčastnili aj diakon Lukáš Sztefek a Marek David, členovia Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v., Horní Těrlicko.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 28.6.2013

viac

Konfirmácia v Závažnej Porube

V nedeľu 23. 6. 2013 v čase slávnostných služieb Božích v Závažnej Porube štyria konfirmandi po dvojročnej príprave potvrdili krstnú zmluvu a utvrdili sa vo viere. Na slávnosti sa zúčastnil aj brat farár v. v. Ján Jágerský, ktorý v tu pôsobil 38 rokov.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 27.6.2013

viac

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach

Cirkevný zbor v Príbovciach si pri príležitosti 230. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach dal za cieľ prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru budovať evanjelickú identitu svojich členov.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce  | 26.6.2013

viac

Šport vo Švábovciach má mnoho priaznivcov

Pokračovaním zimného februárového hokejového turnaja v Gánovciach sa v sobotu 8. júna 2013 v základnej škole Švábovce uskutočnil zborový športový deň. CZ ECAV Švábovce takto ku Dňu detí zorganizoval viacero disciplín pre rozličné vekové skupiny.

 

Viera Zaťková Pališinová, zborová kaplánka, Švábovce | 24.6.2013

viac

Ocenenie mesta diakonovi Ľ. Marcinovi

Najvyššie verejné ocenenie – Cenu mesta Považská Bystrica – prevzal z rúk primátora mesta doc. Dr. Karola Janasa brat diakon Ľubomír Marcina, duchovný správca CZ ECAV Považská Bystrica.

 

Miroslav Kortman, zb. dozorca CZ ECAV Pov. Bystrica | 24.6.2013

viac

Milá slávnosť v Košickom senioráte

Košický seniorát ECAV na Slovensku si 2. júna 2013 pripomenul 60. výročie svojho vzniku. Na milej slávnosti sa Božím slovom prihovoril dištriktuálny biskup VD Slavomír Sabol a prítomných pozdravili súčasní i minulí predstavitelia Košického seniorátu.

 

Ján Hruška, senior KOS, zborový farár vo Vyšnej Kamenici | 24.6.2013

viac

Požehnané podujatia v Turanoch

V CZ ECAV Turany sa veriaci mohli tešiť z viacerých radostných podujatí. Bola to prehliadka spevokolov Turčianskeho seniorátu, slávnosť konfirmácie 19 detí, Deň matiek i Deň detí.

 

Martin a Kristína Vargovčákovci, zboroví farári | 11.6.2013

viac

Generálna oprava v Partizánskej Ľupči

Od 1. apríla 2013 tohto roku Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Partizánska Ľupča venuje rozsiahlej rekonštrukcii svojho historického kostola. Slávnostná posviacka obnoveného chrámu Božieho sa plánuje na 22. septembra 2013.

 

Ján Molčan, zborový farár | 11.6.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart