< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>

Zborové „dvojdnie“ v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 230. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach bolo zborové „dvojdnie“ v dňoch 28. a 29. septembra 2013 pri príležitosti prvých služieb Božích konaných v tomto cirkevnom zbore. Zároveň uviedli nový, obnovený erb CZ ECAV Príbovce.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 4.10.2013

viac

Evanjelický kostol v Súľove (včera a dnes...)

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013 občianske združenie Pod skalami v Súľove v spolupráci s CZ ECAV Súľov 21. – 22. 9. 2013 pripravilo odbornú prednášku a výstavu s predstavením stavby, architektúry a histórie evanjelického kostola v kontexte artikulárnych cirkevných zborov, do ktorých patril aj Súľov.

 

Radoslav Ďurajka, Súľov | 2.10.2013

viac

Posviacka obnoveného Ev. a. v. chrámu Božieho v Partizánskej Ľupči

22. septembra 2013 sa už od skorých ranných hodín niesol Partizánskou Ľupčou slávnostný hlahol zvonov, ktoré pozývali na slávnostnú posviacku obnoveného chrámu Božieho.

 

Zlatica Gulášiová, zborová presbyterka  | 2.10.2013

viac

Stretnutie veriacich z artikulárnych cirkevných zborov vo Svätom Kríži

V nedeľu 15. septembra 2013 sa v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole vo Svätom Kríži uskutočnilo 2. stretnutie veriacich z cirkevných zborov Istebné, Leštiny, Kežmarok, Hronsek a Svätý Kríž − Lazisko, v ktorých sú drevené artikulárne kostoly. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v r. 2012 v CZ Istebné.

 

Daniel Baláž, zborový farár, Svätý Kríž – Lazisko | 23.9.2013

viac

Obnovený kostol posvätil biskup

Radostné stretnutie veriacich sa uskutočnilo v nedeľu 15. septembra 2013 v obnovenom evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Nová fasáda potvrdila, že cirkevnému zboru záleží na priestoroch, kde chválime Pána Boha.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 19.9.2013

viac

Zborový deň v Zemianskych Kostoľanoch

Hoci v upršaný deň, predsa v hojnom počte a v dobrej nálade sme sa stretli 14. septembra 2013 na miestnej fare v Zemianskych Kostoľanoch. Okrem milých domácich nás vítal aj bublajúci guláš.

 

Elena Mikulíková, CZ Zem. Kostoľany | 18.9.2013

viac

Spoločenstvo priateľov v Necpaloch

V sobotu ráno 7. septembra 2013 sme sa v Turčianskom senioráte zišli na stretnutí nás farárov. Poviete si, veď farári majú pravidelne farárske stretnutia. Lenže my sme sa stretli ako rodiny - farárske rodiny. Len škoda, že sme veľký seniorát a nepodarilo sa prísť všetkým.

 

Marián Krivuš, CZ ECAV Vrútky | 11.9.2013

viac

Zlatá konfirmácia v Hanušovciach

V hanušovskom chráme Božom sa v nedeľu 1. septembra 2013 stretlo 28 zlatých konfirmandov, aby si pripomenuli slávnostné chvíle spred päťdesiatich rokov.

 

Molitoris Milan, Hanušovce n/T | 9.9.2013

viac

Zámer obnovy kultúrnej pamiatky

V Ev. a. v. kostole v Zemianskych Kostoľanoch sme 1. augusta 2013 odokryli hrobku rodiny Kosztolányiovej. Krajský pamiatkový úrad Trenčín rozhodol 25. 7. 2013 o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky.

 

Blanka Kostelná, zborová farárka | 13.8.2013

viac

Sústredenie Ďateliniek vo Svätom Kríži

V dňoch 29. 7. – 2. 8. 2013 sa na evanjelickej fare vo Svätom Kríži konalo sústredenie detsko-mládežníckeho spevokolu Ďatelinky z CZ ECAV Dudince. Na sústredení sa zúčastnilo 25 detí a mládežníkov, rodičia, šoféri, technici a dirigenti.

 

Daniel Baláž, zborový farár CZ Svätý Kríž – Lazisko  | 5.8.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart