< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Polyfunkčný detský tábor GES 2013

Už viac ako desaťročie je v CZ ECAV Rožňava tradíciou denný biblicko-anglický tábor pre deti. V posledných rokoch má podobu seniorálneho podujatia, keďže sa k príprave a realizácii pridalo viacero cirkevných zborov Gemerského seniorátu.

 

Jerguš Olejár, senior Gemerského seniorátu ECAV | 24.7.2013

viac

Kam kráčaš? - MISIJNÉ DNI 2013

Kam kráčaš? – Quo vadis? Tieto slová sa stali ústrednou témou Misijných dní 2013 v Liptovskom Mikuláši od 11. do 14. júla. Misijné dni vyvrcholili nedeľnými službami Božími s kázňou biskupa VD S. Sabola a Večerou Pánovou.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 23.7.2013

viac

Vojlovičania na slávnostnej inštalácii zborovej farárky v Košeci

Srdce je vždy plné, keď sa naskytne možnosť cestovať a keď vás cesta vedie do krajiny predkov, čiže do Slovenskej republiky. Sú tam ľudia dobrosrdeční a pohostinní, ochotní vítať každého Slováka z Dolnej zeme. Tentoraz trojčlennú delegáciu z Vojlovice 21. až 23. júna cesta viedla do Košece.

 

Alena Gajanová, CZ Vojlovica, Srbsko  | 8.7.2013

viac

V Považskej Bystrici prezentovali Pamätnicu

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!“ Slová zo Ž 84, 2 boli hlavnou myšlienkou služieb Božích, ktoré sa v Považskej Bystrici konali 23. júna 2013 pri príležitosti 70. výročia posviacky tamojšieho zborového centra.

 

Z. Zimániová, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 4.7.2013

viac

Na Dni LOS hovorili o rodine

Boží plán pre rodinu bol témou Dňa Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku, ktorý sa konal 15. júna 2013 v amfiteátri vo Východnej. Na slávnostných službách Božích kázala seniorka LOS K. Hudáková.

 

Redakcia EPST, epst@tranoscius.sk  | 2.7.2013

viac

Stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu

V nedeľu 23. 6. 2013 popoludní kroky nielen spevokolistov smerovali do popradského evanjelického kostola, kde bolo stretnutie spevokolov Tatranského seniorátu na tému Cyril a Metod - ich vplyv na slovenskú literatúru. S prednáškou na uvedenú tému vystúpil doc. Miloš Kovačka.

 

Michal Findra, CZ ECAV Poprad | 2.7.2013

viac

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu 2013

V nedeľu 9. júna 2013 sa konalo stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Turčianskeho seniorátu. 250 bratov a sestier prijalo pozvanie od cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou.

 

Lenka Rišiaňová, ev. a. v. farárka | 1.7.2013

viac

Poznávací zájazd po stopách M. Luthera

Stotri evanjelikov a. v. Turčianskeho seniorátu sa zúčastnilo na seniorálnom zájazde po stopách reformátora Dr. Martina Luthera na trase Wittenberg - Eisleben - Eisenach (hrad Wartburg) – Praha. Na zájazde sa zúčastnili aj diakon Lukáš Sztefek a Marek David, členovia Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v., Horní Těrlicko.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 28.6.2013

viac

Konfirmácia v Závažnej Porube

V nedeľu 23. 6. 2013 v čase slávnostných služieb Božích v Závažnej Porube štyria konfirmandi po dvojročnej príprave potvrdili krstnú zmluvu a utvrdili sa vo viere. Na slávnosti sa zúčastnil aj brat farár v. v. Ján Jágerský, ktorý v tu pôsobil 38 rokov.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 27.6.2013

viac

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach

Cirkevný zbor v Príbovciach si pri príležitosti 230. výročia založenia samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Príbovciach dal za cieľ prostredníctvom prezentácie histórie cirkevného zboru budovať evanjelickú identitu svojich členov.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce  | 26.6.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart