< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | >

Pamiatka posvätenia chrámu v Príbovciach

Dňa 25. 11. 2012 si veriaci Cirkevného zboru ECAV Príbovce pripomenuli 183. výročie posvätenia a 111. výročie posvätenia obnoveného chrámu Božieho.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 28.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart