< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

230. výročie posvätenia chrámu Božieho v Gemerskej Polome

20. nedeľa po Svätej Trojici bola v Evanjelickom chráme Božom v Gemerskej Polome oblečená do slávnostného rúcha. Pripomínali sme si pamiatku 230. výročia posvätenia nášho chrámu Božieho.

 

Júlia Zatrochová, členka CZ ECAV Gemerská Poloma | 7.11.2017

viac

Seniorálny deň ŠZS 2017

Takmer 800 evanjelikov z cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu sa zišlo v sobotu 28. 10. 2017 v Sabinove na svojom 1. seniorálnom dni. Úvodné slávnostné služby Božie sa konali v mestskej športovej hale.

 

Martin Chalupka, senior ŠZS | 2.11.2017

viac

Svetlo poznania a sila vyznania v Prešove

V Prešove sa 21. – 22. októbra 2017 uskutočnilo dvojdňové podujatie SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA, na ktorom si pripomenuli 350. výročie existencie Evanjelického kolégia v Prešove, ako aj 500. výročie reformácie a 330. výročie Prešovských jatiek.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 2.11.2017

viac

115. výročie posvätenia chrámu v Pribyline

CZ ECAV Pribylina prežíval vzácny čas 15. októbra 2017 v 18. nedeľu po Svätej Trojici. Spoločne sme sa tešili pri 115.výročí posvätenia chrámu Božieho a ďakovali sme Pánu Bohu za dokončené dielo opravy veže kostola.

 

Erika Pospíšilová zborová farárka CZ ECAV Pribylina  | 24.10.2017

viac

V Púchove ďakovali za úrodu

I keď sa nestáva, aby renesančný majstrovsky vyrezávaný oltár v púchovskom evanjelickom chráme, ktorý je kultúrnou pamiatkou, nebol vyzdobený živými kvetmi, v 18. nedeľu po Trojici bolo výzdoba trochu iná.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 24.10.2017

viac

Seniorálne stretnutie spevokolov Turca 2017

V nedeľu 15. októbra 2017 sa v Evanjelickom chráme Božom v Príbovciach stretlo dvanásť zborových spevokolov a jeden detský spevokol na tradičnom seniorálnom stretnutí spevokolov Turca.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 23.10.2017

viac

Prvé slovenské evanjelické a. v. gymnázium v Revúvej opäť oslavovalo

CZ ECAV Revúca i celé mesto kultúrne i duchovne ožili a naplnili sa slávnostnými návštevníkmi a hosťami. Dôvodom bola Celonárodná spomienka otvorenia Prvého slovenského evanjelického a. v. gymnázia – Prvého slovenského gymnázia pred 155 rokmi, 16.septembra 1862.

 

Danica Hudecová, zborová farárka, CZ ECAV Revúca | 10.10.2017

viac

Slávnosť inštalácie zborovej farárky

Služby Božie 13. august 2017 na 9. nedeľu po Svätej Trojici v Cirkevnom zbore ECAV Malá Čalomija mali slávnostný a výnimočný nádych. Po mnohých rokoch sa tu uskutočnila slávnosť inštalácie novozvolenej zborovej farárky Mgr. Sone Pichnarčíkovej.

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija | 26.9.2017

viac

Gotické evanjelické kostoly na Gemeri ožívajú

Gemerské gotické kostolíky nestrácajú zo zreteľa mladí nadšenci ani odborníci v občianskom združení Gotická cesta. Vďaka grantu z Nadačného fondu Telekom cez nadáciu Pontis sa 13. – 20. augusta 2017 uskutočnil v regióne Gemera dobrovoľnícky projekt Sedem strážcov.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta  | 18.9.2017

viac

Spomienka na Samuela Tomášika

V Chyžnom si pri 130. výročí úmrtia spomínali na Samuela Tomášika, evanjelického farára, spisovateľa a národovca (8. február 1813 − 10. september 1887).

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 17.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart