< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Vzácna návšteva z Nemecka v LOS

V dňoch 15. a 16. marca 2014 na pozvanie seniorky LOS Kataríny Hudákovej navštívili Liptovsko-oravský seniorát bratia Michael Martin, vrchný cirkevný radca Evanjelickej cirkvi v Bavorsku a predseda skupiny Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE), a jeho tajomník Ulrich Zenker.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS, los@ecav.sk | 17.3.2014

viac

Poďakovanie Jozefovi Juházymu

V CZ ECAV Giraltovce boli Božie služby 9. marca 2014 umocnené rozlúčkou s dlhoročným kazateľom Božieho slova Mgr. Jozefom Juházym pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.

 

Anna Mitaľová, Giraltovce | 13.3.2014

viac

V Závažnej Porube si pripomenuli evakuáciu

V nedeľu 2. februára 2014 si cirkevný zbor v Závažnej Porube na službách Božích spomínali na ťažké chvíle, ktoré v obci prežívali na Hromnice v roku 1945. Každoročne si ich pripomínajú ako Deň pokánia.

 

Dušan Migaľa , Závažná Poruba | 19.2.2014

viac

A. E. Mayerhöffer – básnik nemeckej menšiny

Evanjelici v Tvarožnej si v rámci svojho jubilejného roka 2013, keď si pripomínali deväť evanjelických okrúhlych výročí, pripomenuli aj 120. výročie narodenia vynikajúceho tvarožianskeho kňaza, humanistu, básnika a martýra A. E. Mayerhöffera.

 

Andreas Szuttor, Spoločnosť A. E. Mayerhoffera Tvarožná  | 19.1.2014

viac

Nielen ohňostroj, ale i zvony ohlásili Nový rok

Ako vo svete, tak aj v Závažnej Porube privítali Nový rok 2014 mohutným ohňostrojom a hlaso zvonov. Účastníci novoročného stretnutia v kultúrnom dome najskôr zaspievali štátnu hymnu SR.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 3.1.2014

viac

Adventné spevy spevokolov z Gemera

Druhú adventnú nedeľu sa zišli spevokoly z Gemerského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Chyžnom, aby spevom niesli radostnú zvesť o príchode Božieho Syna. Svojimi piesňami v adventom čase pripomenuli poslucháčom podstatu adventu a prichádzajúceho vianočného času.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ Chyžné | 14.12.2013

viac

Popradčania Davidovi Huszovi

V Ev. a. v. kostole v Poprade sa 24. 11. 2014 uskutočnili slávnostné služby Božie na pripomienku 200. výročia narodenia cirkevného inšpektora a mecéna cirkevného zboru Davida Husza, ktorého Popradčania volali aj Otec mesta.

 

Zuzana Kollárová, Poprad | 9.12.2013

viac

Spomienka na Milana Rúfusa v rodisku

Prvá adventná nedeľa v roku 2013 pre Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba neznamenala len začiatok nového cirkevného roku, ale aj spomienku na nedožité 85. narodeniny nášho rodáka – básnika Milana Rúfusa.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 2.12.2013

viac

110. výročie posvätenia chrámu vo Vrútkach

Pre nás vrútockých evanjelikov bol 10. november 2013 slávnostný nielen preto, že bola nedeľa, ale ale aj preto, že sa uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti 110. rokov od posvätenia Evanjelického chrámu Božieho Dr. Martina Luthera na Vrútkach.

 

Milina Bubeníková, CZ ECAV Vrútky | 18.11.2013

viac

Spomienka na Dr. Martina Luthera v Sliači

V nedeľu 10. 11. 2013 sme si v Cirkevnom zbore ECAV Hronsek pripomenuli 530. výročie narodenia Dr. Martina Luthera. Spomienka sa konala v rámci služieb Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Sliači.

 

Ž. Slancová, CZ ECAV Hronsek | 15.11.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart