< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Posviacka evanjelickej modlitebne v Krmeši

História CZ ECAV Partizánska Ľupča sa píše už 490 rokov. Sviatok apoštolov Petra a Pavla 29. júna 2014 sa v tejto histórii stal výnimočným. Ani nie rok po posviacke opraveného matkocirkevného chrámu v Partizánskej Ľupči sa konala posviacka nového bohoslužobného miesta - evanjelickej modlitebne v Krmeši.

 

Ján Molčan, zborový farár | 8.7.2014

viac

Zlatá konfirmácia v Závažnej Porube

Hoci v tomto roku ku konfirmácii nepristúpilo ani jedno štrnásťročné dieťa zo Závažnej Poruby, predsa prvá júlová nedeľa 2014 sa stala sviatkom pre celý cirkevný zbor. Pätnásť zlatých konfirmandov poďakovalo Pánu Bohu, že ich priviedol až k tomuto dňu.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 7.7.2014

viac

Duchajovej jablonka v Lazoch pod M.

V sobotu 7. júna 2014 sa v Lazoch pod Makytou konal I. ročník stretnutia žiakov ZŠ a SŠ regiónu Považie zameraného na rozvoj ich umeleckého nadania, konaného pri príležitosti 134. výročia narodenia výtvarnej umelkyne a osvetovej pracovníčky, rodáčky z Lazov pod Makytou Želmíry Duchajovej-Švehlovej.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 17.6.2014

viac

Pastorálna konferencia farárov TUS

V pondelok 9. júna 2014 sa na pôde CZ ECAV Lazy pod Makytou konala seniorátna pastorálna konferencia farárov Turčianskeho seniorátu.Na úvod stretnutia poslúžil v kostole biblickým príhovorom farár Ondrej Rišiaň z Púchova.

 

Peter Fabok, zborový farár, Lazy pod Makytou | 16.6.2014

viac

Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu

V nedeľu 1. júna 2014 sa v Cirkevnom zbore ECAV Príbovce konalo stretnutie Spoločenstva evanjelických žien z celého Turčianskeho seniorátu ECAV. Začali sme v chráme Božom spoločnými službami Božími.

 

Lenka Rišiaňová, ev. a. v. farárka v Púchove, koordinátorka SEŽ TUS | 6.6.2014

viac

Návšteva z Nemecka v Novej Dubnici

V piatok 30. mája 2014 sme v Evanjelickom kostole v Novej Dubnici privítali 36-člennú skupinu z evanjelického cirkevného zboru zo Steinfurtu, Westfálsko, SRN, vedenú farárom W. Mahlerom a jeho manželkou.

 

Ondrej Peťkovský, ev a. v. farár v. v. | 3.6.2014

viac

Gočovo malo v Košiciach úspech

Nedeľa Rogate bola v tomto roku pre košických evanjelikov nevšednou. V kostole na Mlynskej ulici vítali medzi sebou evanjelikov z Gočova v okrese Rožňava, ako aj predsedníctvo Košického seniorátu a ďalších hostí.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 30.5.2014

viac

Košice ocenili farára D. Havrilu

Dušan Havrila, zborový farár CZ ECAV Košice, konsenior Košického seniorátu ECAV, duchovný správca Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach a dlhoročný aktívny člen a moderátor občianskeho združenia Ekumenické spoločenstvo cirkví v Košiciach, sa 7. 5. 2014 stal laureátom Ceny mesta Košice.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice | 12.5.2014

viac

Výročie smrti Júliusa Fila st.

Farár, biskup, teológ, filozof, pedagóg, novinár, spisovateľ... Aj ďalšie prívlastky by sme mohli dať k menu Júliusa Fila st., ktorého 10. výročie úmrtia sme si nedávno pripomínali. Členovia jeho rodného cirkevného zboru Liptovský Ján si na neho spomínali spolu s evanjelikmi z Košíc, kde dlhé roky pôsobil, v nedeľu 4. 5. 2014.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ Liptovský Ján | 12.5.2014

viac

Požehnané 98. narodeniny

Dňa 30. 3. 2014 sa naša spolusestra pani Anna Belicová z fílie Revúcka Lehota dožila svojho vzácneho životného jubilea 98 rokov života. Zástupcovia CZ ECAV Chyžné jej zablahoželali na službách Božích.

 

Emília Völgyiová, ev. farárka, CZ Chyžné | 3.4.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart