< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>

Fašianový večierok v Giraltovciach

Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak sa to traduje už od minulosti. Na svoju históriou môžeme byť právom hrdí a zvyky našich predkov sú aj pre nás príkladom života ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť. Načrieť do našej národnej histórie a usporiadať fašiangový večierok sa rozhodol aj náš CZ ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Martina Fečka.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 17.2.2015

viac

Turnaj o Pohár Augusta Roya 2015

V sobotu 17. 1. sa v priestoroch ZŠ Lazy pod Makytou konal III. ročník stolnotenisového turnaja a v sobotu 24. 1. zas I. ročník šachového turnaja o Pohár Augusta Roya. Podujatie sa organizuje na počesť rodáka, evanjelického farára , národného buditeľa, otca Kristíny a Márie Royových - Augusta Roya (18. 1. 1822 Lazy pod Makytou − 16. 6. 1884 Stará Turá).

 

Peter Fabok, zborový farár, CZ ECAV Lazy pod M. | 3.2.2015

viac

Inštalácia seniora a úvod dozorcu Turčianskeho seniorátu

Nové predsedníctvo Turčianskeho seniorátu si za deň svojho uvedenia do služby zvolilo práve 1. nedeľu po Zjavení – Nedeľu misie 11. januára 2015. Zborová farárka Oľga Kaňuchová na pôde evanjelického cirkevného zboru v Žiline privítala emeritného biskupa Júliusa Fila, predsedníctvo Východného dištriktu, predsedníctva seniorátov, predsedníctva cirkevných zborov a široké kresťanské zhromaždenie.

 

Hedwiga Tkáčová  | 26.1.2015

viac

Novoročné stretnutie evanjelických duchovných, primátorov a starostov

V piatok 9. januára 2015 popoludní sa v Dvorane Starého kolégia v Prešove stretlo cca 70 evanjelických duchovných, primátorov a starostov Východného dištriktu.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD, misia@vychodnydistrikt.sk  | 14.1.2015

viac

200. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kladzanoch

Nedeľa radosti a vďačnosti. Takou bola aj 4. adventná nedeľa 21. 12. 2014 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Kladzanoch (Šarišsko-zemplínsky seniorát), kde slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Mária Juhásová, zborová farárka, CZ ECAV Kladzany | 30.12.2014

viac

230. výročie posvätenia chrámu v Slov. Pravne

V nedeľu 30. 11. 2014 sme si pripomenuli 230. výročie posvätenia nášho tolerančného chrámu Božieho. Naši predkovia si ho postavili na úsvite náboženskej slobody, ktorú priniesol uhorským evanjelikom Tolerančný patent. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Zlatica Karásková, zborová farárka CZ ECAV Slovenské Pravno  | 10.12.2014

viac

Slávnostný začiatok cirkevného roka v Považskej Bystrici

1. adventná nedeľa sa v CZ ECAV Považská Bystrica niesla nielen v znamení začiatku cirkevného roka, ale pripomenuli sme si aj 80. výročie posvätenia filiálneho kostolíka v Bodinej a 5. výročie príchodu duchovného pastiera Ľubomíra Marcinu do nášho cirkevného zboru.

 

Miroslav Kortman, zborový dozorca | 6.12.2014

viac

Podlužany - Každé dieťa je jedinečné

Nadpis tohto článku by mohol byť druhým názvom vianočného projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok 2014“. Prečo? Pretože príprava vianočných balíčkov pre deti do Srbska má svoj špecifický charakter.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 27.11.2014

viac

Inštalácia zborového farára v Giraltovciach

Požehnaným a radostným dňom bol pre našu evanjelickú cirkev 23. november 2014, keď sa v Giraltovciach konala inštalácia zborového farára Mgr. Martina Fečka, a zároveň sme si pripomínali 360. výročie posvätenia Božieho chrámu.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.11.2014

viac

Košice žijú festivalom a ekuménou

Košice v týchto jesenných dňoch charakterizuje jubilejný, už 25. ročník Festivalu sakrálneho umenia, ako i pripomenutie si 20. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a kresťanských spoločenstiev v meste Košice.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 18.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart