< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Presbyter sa stal starostom Závažnej Poruby

V čase, keď tento cirkevný rok blíži ku koncu, sa konali voľby do obecnej samosprávy aj v Závažnej Porube. S Božou podporou sa stal starostom Závažnej Poruby Ing. Pavel Beťko, presbyter domáceho cirkevného zboru.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 18.11.2014

viac

Deň radosti a vďačnosti

Pre evanjelikov v Gemerskej Polome bola 19. nedeľa po Svätej Trojici, t. j. 26. október 2014, dňom radosti a vďačnosti. Zišli sme sa v našom chráme Božom pri príležitosti 227. výročia pamiatky posvätenia nášho chrámu aj pri príležitosti jubilejnej – „zlatej“ konfirmácie.

 

Janka Maťová, zborová farárka | 7.11.2014

viac

Pamiatka zosnulých v Závažnej Porube

V deň Pamiatky zosnulých sa v Závažnej Porube pri Božom slove z Evanjelia podľa Jána 14 zhromaždili desiatky veriacich pri kríži na miestnom cintoríne, aby sa utvrdili vo viere a pripomenuli si slová Pána Ježiša: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len skrze mňa.“

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 4.11.2014

viac

K 150. výročiu založenia jelšavského ženského spolku

V sobotu 13. 9. 2014 do slávnostne vyzdobenej sály Mestského domu kultúry v Jelšave prišli jelšavské ženy, aby si pripomenuli 150. výročie založenia najstaršieho ženského spolku na Slovensku a súčasne predstavili vznik nového s názvom Miestny odbor Živeny – Jelšavanka.

 

Alena Sabonová, Jelšava | 11.10.2014

viac

V Jelšave si uctili pamiatku Pavla Valaského

CZ ECAV Jelšava v spolupráci s Mestom Jelšava si 20. 9. 2014 pripomenuli 190. výročie úmrtia Pavla Jána Valaského. Na slávnostiach sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup VD Slavomír Sabol, senior v. v. Michal Hudák a farárka Ľubica Sobanská, ktorí tu pôsobili po 12 rokov, ako aj hostia z Baďana a zo Slovenského Komlóša.

 

Valéria Spišáková, Jelšava | 11.10.2014

viac

Tri výročia v Žehni

Cirkevný zbor ECAV Žehňa počas troch septembrových nedieľ prežíval slávnostné chvíle. Cirkevníci si na slávnostných službách Božích pripomenuli postupne tri významné výročia.

 

Marta Kapitáňová, CZ ECAV Žehňa | 6.10.2014

viac

Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči má nové bohoslužobné miesto v Potoku

Vznešená sestra seniorka LOS Mgr. Katarínou Hudákovou 7. 9. 2014 posvätila novú modlitebňu v liptovskej obci Potok, ktorá je jednou z najmenších filiálok ľupčianskeho cirkevného zboru a jedinou obcou v Ružomberskom okrese, kde sú v prevahe evanjelici. Z celkového počtu 112 obyvateľov sa do CZ Partizánska Ľupča hlási 82 členov.

 

Ján Molčan, zborový farár, CZ ECAV Partizánska Ľupča | 6.10.2014

viac

Zborový deň košických evanjelikov

Už dvanásť rokov delí členov CZ ECAV Košice-Terasa od vzniku tohto mladého cirkevného zboru. Výročie sa stalo príležitosťou spomenúť v nedeľu 28. septembra 2014 na začiatky i míľniky doterajšej cesty.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 2.10.2014

viac

Zomrela Agneša Kalinová, absolventka EKG

Vo štvrtok 18. 9. 2014 priniesli slovenské a české médiá smutnú správu o smrti Agneše Kalinovej, významnej slovenskej osobnosti. Pripomíname si ju i ako absolventku Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 22.9.2014

viac

Zborové dni 2014 v CZ ECAV Soľ

Od 5. do 7. septembra 2014 sa v cirkevnom zbore v Soli konali každoročné zborové dni. Po tri dni sa veriaci stretávali, aby sa upevnili a utvrdili v uistení, že Boh prijíma naozaj každého.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 18.9.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart