< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

V Závažnej Porube pred začiatkom šk. roka

Deti, žiaci, študenti, pedagógovia i rodičia v Ev. a. v kostole v Závažnej Porube sa na službách Božích sklonili pred Hospodinom. Spoločne Mu poďakovali za všetko, čo prežili v čase voľna a odpočinku, a prosili o hojné požehnanie v nastávajúcom školskom roku 2014/2015.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 2.9.2014

viac

KRT – Krátky rodinný tábor v Žiline

Keď sa spomenie KRT, mnohí spozornejú. Aj v našom žilinskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore. Nie je však reč o nepríjemnom tvorovi, ktorý si robí cestičky pod zemou, ale o vynikajúcej akcii určenej pre všetky generácie nášho zboru. Dovoľte, aby som vám predstavila Krátky rodinný tábor.

 

Katarína Cisáriková, CZ ECAV Žilina | 27.8.2014

viac

Dištriktuálny deň VD v Martine

Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa uskutočnil 27. júla 2014 v ŠH Podháj v Martine. Na slávnostných služieb Božích kázal biskup VD Slavomír Sabol. Pozdrav za Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdal generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk-, EPST č. 33/2014 z 13. 8. 2014 | 19.8.2014

viac

Zborový deň vo Vrútkach

Dňa 8. júna 2014 sme sa stretli v našom Ev. a. v. chráme Božom Dr. M. Luthera vo Vrútkach, aby sme si užili náš zborový deň: deň rodiny - deň povzbudenia - deň radosti z viery v Pána.

 

Marián Krivuš, zborový farár, CZ ECAV Vrútky | 8.8.2014

viac

V Mengusovciach v znamení Božej oslavy

Tohtoročný jún v CZ ECAV Mengusovce sme Pánu Bohu ďakovali za Jeho požehnanie − 1. júna 2014 si matkocirkev Mengusovce spolu s dcérocirkvami Lučivná a Štôla pripomenuli 60. výročie zriadenia kňazskej stanice a potvrdenia osamostatnenia zboru.

 

Tibor Molnár, zborový farár, CZ ECAV Mengusovce | 8.8.2014

viac

Rozlúčka s dobrovoľníkmi v Záriečí

V nedeľu 27. júla 2014 sme sa na hlavných službách Božích v Záriečí rozlúčili s našimi priateľmi – dobrovoľníkmi z Nemecka Sárou a Sebastianom Petrichovcami.

 

Tatiana Eštoková, Martin Melišík, www.ecav.zariecie.sk | 5.8.2014

viac

Nový kazateľ v Giraltovciach

Buď vítaný, nový pastier , tu dnes medzi nami... V tomto duchu sa niesli služby Božie v prvú augustovú nedeľu v evanjelických chrámoch v Giraltovciach a Železníku. S radostným očakávaním a s nádejou v srdci sme privítali nášho nového zborového farára Mgr. Martina Fečka.

 

Anna Mitaľová, Giraltovce | 5.8.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Žilina 2014

V našich koncoročných hodnoteniach zborových podujatí sa na popredných miestach s vysokou pravidelnosťou objavujú podujatia, kde sú spolu členovia cirkevného zboru zastúpení všetkými generáciami. Jedinečné miesto v rebríčku má zborový deň, ktorý má v cirkevnom zbore v Žiline viacročnú tradíciu.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, CZ ECAV Žilina | 22.7.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Martin

Dňa 6. júla 2014 sme v našom cirkevnom zbore v Martine opäť prežívali na Memorandovom námestí požehnaný čas pri zborovom dni. Stretli sme sa pri tejto príležitosti už piatykrát. Tohtoročná téma sa niesla v znamení hľadania evanjelicko-kresťanskej identity.

 

Milan Kubík, zborový farár CZ Martin | 21.7.2014

viac

Pripomenutie 65. výročia konfirmácie

Dlhoročný martinský kňaz Ľudovít Vajdička patril medzi príkladných evanjelických farárov, ktorí sa stali symbolom odporu proti ateistickému režimu. Práve v období jeho pôsobenia v Martine bolo konfirmovaných 92 mladých ľudí, ktorí napriek nepriaznivým politickým okolnostiam túžili verne nasledovať Krista a patriť do evanjelického spoločenstva veriacich.

 

Hedwiga Tkáčová, Martin | 17.7.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart