< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Slávnostný začiatok cirkevného roka v Považskej Bystrici

1. adventná nedeľa sa v CZ ECAV Považská Bystrica niesla nielen v znamení začiatku cirkevného roka, ale pripomenuli sme si aj 80. výročie posvätenia filiálneho kostolíka v Bodinej a 5. výročie príchodu duchovného pastiera Ľubomíra Marcinu do nášho cirkevného zboru.

 

Miroslav Kortman, zborový dozorca | 6.12.2014

viac

Podlužany - Každé dieťa je jedinečné

Nadpis tohto článku by mohol byť druhým názvom vianočného projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok 2014“. Prečo? Pretože príprava vianočných balíčkov pre deti do Srbska má svoj špecifický charakter.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 27.11.2014

viac

Inštalácia zborového farára v Giraltovciach

Požehnaným a radostným dňom bol pre našu evanjelickú cirkev 23. november 2014, keď sa v Giraltovciach konala inštalácia zborového farára Mgr. Martina Fečka, a zároveň sme si pripomínali 360. výročie posvätenia Božieho chrámu.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.11.2014

viac

Košice žijú festivalom a ekuménou

Košice v týchto jesenných dňoch charakterizuje jubilejný, už 25. ročník Festivalu sakrálneho umenia, ako i pripomenutie si 20. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a kresťanských spoločenstiev v meste Košice.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 18.11.2014

viac

Presbyter sa stal starostom Závažnej Poruby

V čase, keď tento cirkevný rok blíži ku koncu, sa konali voľby do obecnej samosprávy aj v Závažnej Porube. S Božou podporou sa stal starostom Závažnej Poruby Ing. Pavel Beťko, presbyter domáceho cirkevného zboru.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 18.11.2014

viac

Deň radosti a vďačnosti

Pre evanjelikov v Gemerskej Polome bola 19. nedeľa po Svätej Trojici, t. j. 26. október 2014, dňom radosti a vďačnosti. Zišli sme sa v našom chráme Božom pri príležitosti 227. výročia pamiatky posvätenia nášho chrámu aj pri príležitosti jubilejnej – „zlatej“ konfirmácie.

 

Janka Maťová, zborová farárka | 7.11.2014

viac

Pamiatka zosnulých v Závažnej Porube

V deň Pamiatky zosnulých sa v Závažnej Porube pri Božom slove z Evanjelia podľa Jána 14 zhromaždili desiatky veriacich pri kríži na miestnom cintoríne, aby sa utvrdili vo viere a pripomenuli si slová Pána Ježiša: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len skrze mňa.“

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 4.11.2014

viac

K 150. výročiu založenia jelšavského ženského spolku

V sobotu 13. 9. 2014 do slávnostne vyzdobenej sály Mestského domu kultúry v Jelšave prišli jelšavské ženy, aby si pripomenuli 150. výročie založenia najstaršieho ženského spolku na Slovensku a súčasne predstavili vznik nového s názvom Miestny odbor Živeny – Jelšavanka.

 

Alena Sabonová, Jelšava | 11.10.2014

viac

V Jelšave si uctili pamiatku Pavla Valaského

CZ ECAV Jelšava v spolupráci s Mestom Jelšava si 20. 9. 2014 pripomenuli 190. výročie úmrtia Pavla Jána Valaského. Na slávnostiach sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, biskup VD Slavomír Sabol, senior v. v. Michal Hudák a farárka Ľubica Sobanská, ktorí tu pôsobili po 12 rokov, ako aj hostia z Baďana a zo Slovenského Komlóša.

 

Valéria Spišáková, Jelšava | 11.10.2014

viac

Tri výročia v Žehni

Cirkevný zbor ECAV Žehňa počas troch septembrových nedieľ prežíval slávnostné chvíle. Cirkevníci si na slávnostných službách Božích pripomenuli postupne tri významné výročia.

 

Marta Kapitáňová, CZ ECAV Žehňa | 6.10.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart