< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>

Pohrebná rozlúčka s bratom dozorcom Mgr. Miroslavom Kortmanom

„Všetko je v Božích rukách!“ To boli posledné slová nášho spolubrata Miroslava Kortmana na nemocničnom lôžku v Žiline, kde dobojoval boj so zákernou chorobou. Mal veľkú túžbu žiť. Pán, žiaľ, rozhodol inak a my sa koríme Jeho svätej vôli, na ktorú nás upomína aj žalmista v 31. žalme: „V Tvojej ruke sú moje časy.“

 

Ľubomír Marcina, diakon, CZ ECAV Považsá Bystrica  | 11.6.2015

viac

Inštalácia zborovej farárky v Spišskej Belej

Sviatok Svätej Trojice 31. mája 2015 bol pre cirkevný zbor v Spišskej Belej požehnaným a sviatočným dňom – bol to deň slávnostného uvedenia do úradu farárky Mgr. Evy Germanovej, PhD. Po službách Božích bol zasadený Strom reformácie č. 87.

 

Ján Pieger, CZ ECAV Spišská Belá | 9.6.2015

viac

Noc modlitieb v Žiline

Prežiť noc na modlitbách mali možnosť veriaci z cirkevného zboru v Žiline tesne pred tohtoročnými svätodušnými sviatkami. Z piatka na sobotu (22. – 23. mája 2015) sa v sídle Turčianskeho seniorátu už po šiestykrát uskutočnila Noc modlitieb.

 

Zuzana Šimková, mediálny výbor CZ ECAV Žilina; Marián Kaňuch, zborový farár CZ ECAV Žilina | 28.5.2015

viac

Slávnosť posvätenia chrámu v Prievidzi

V nedeľu 17. mája 2015 sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 20. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu v Prievidzi. Kázňou slova Božieho na nich poslúžil dôstojný brat biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.

 

Blanka Kostelná, Peter Majerík, CZ ECAV Zemianske Kostoľany  | 18.5.2015

viac

Slávnostné služby Božie k180. výročiu narodenia Samuela Webera

Vo 4. nedeľu po Veľkej noci 3. mája 2015 si v CZ ECAV Spišská Belá na slávnostných službách Božích pripomenuli 180. výročie narodenia Samuela Webera, evanjelického kňaza, spišského polyhistora a historika, milovníka prírody, hospodára, pomocníka všetkým, ktorí to potrebovali.

 

Ján Pieger, CZ ECAV Spišská Belá | 7.5.2015

viac

V Štrbe si pripomenuli Ľ. Markušovského

Piatkové popoludnie 24. apríla 2015 v Štrbe venovali 200. výročiu narodenia MUDr. Ľudovíta Markušovského. Súčasťou podujatia boli služby Božie v evanjelickom chráme, ktoré mal biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol.

 

Ľubomíra Otčenášová, pracovníčka Obecného úradu v Štrbe | 29.4.2015

viac

Požehnaný koncert v Boliarove

V nedeľu 26. apríla 2015 popoludní sa v Cirkevnom zbore ECAV Rankovce v preplnenom evanjelickom kostole v Boliarove konal koncert hudobných telies a hudobníkov.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, CZ ECAV Rankovce | 27.4.2015

viac

Pôstne stretnutie dôchodcov v Giraltovciach

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pripravil pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka pôstne stretnutie dôchodcov v dňoch 20. − 21. marca 2015 v Železníku a Giraltovciach.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.3.2015

viac

Návšteva generálneho biskupa v Žiline

Prvá pôstna nedeľa 22. februára 2015 sa v Žiline začala vzácne a požehnane. Na službách Božích sme privítali vzácneho hosťa: brat generálny biskup Miloš Klátik prijal pozvanie cirkevného zboru a prišiel nás povzbudiť zvesťou slova Božieho.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, senior TUS | 27.2.2015

viac

Deň pokánia v Závažnej Porube

Je to sedemdesiat rokov, čo sa v Závažnej Porube 2. februára 1945 zastavil front. Boje o Liptovský Mikuláš trvali desať týždňov. Aby sa zabránilo stratám na ľudských životoch, bola vyhlásená evakuácia všetkého obyvateľstva obce.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 17.2.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart