< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21>

Výročie smrti Júliusa Fila st.

Farár, biskup, teológ, filozof, pedagóg, novinár, spisovateľ... Aj ďalšie prívlastky by sme mohli dať k menu Júliusa Fila st., ktorého 10. výročie úmrtia sme si nedávno pripomínali. Členovia jeho rodného cirkevného zboru Liptovský Ján si na neho spomínali spolu s evanjelikmi z Košíc, kde dlhé roky pôsobil, v nedeľu 4. 5. 2014.

 

Peter Taját, zborový farár, CZ Liptovský Ján | 12.5.2014

viac

Požehnané 98. narodeniny

Dňa 30. 3. 2014 sa naša spolusestra pani Anna Belicová z fílie Revúcka Lehota dožila svojho vzácneho životného jubilea 98 rokov života. Zástupcovia CZ ECAV Chyžné jej zablahoželali na službách Božích.

 

Emília Völgyiová, ev. farárka, CZ Chyžné | 3.4.2014

viac

Vzácna návšteva z Nemecka v LOS

V dňoch 15. a 16. marca 2014 na pozvanie seniorky LOS Kataríny Hudákovej navštívili Liptovsko-oravský seniorát bratia Michael Martin, vrchný cirkevný radca Evanjelickej cirkvi v Bavorsku a predseda skupiny Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE), a jeho tajomník Ulrich Zenker.

 

Katarína Hudáková, seniorka LOS, los@ecav.sk | 17.3.2014

viac

Poďakovanie Jozefovi Juházymu

V CZ ECAV Giraltovce boli Božie služby 9. marca 2014 umocnené rozlúčkou s dlhoročným kazateľom Božieho slova Mgr. Jozefom Juházym pri príležitosti jeho odchodu do dôchodku.

 

Anna Mitaľová, Giraltovce | 13.3.2014

viac

V Závažnej Porube si pripomenuli evakuáciu

V nedeľu 2. februára 2014 si cirkevný zbor v Závažnej Porube na službách Božích spomínali na ťažké chvíle, ktoré v obci prežívali na Hromnice v roku 1945. Každoročne si ich pripomínajú ako Deň pokánia.

 

Dušan Migaľa , Závažná Poruba | 19.2.2014

viac

A. E. Mayerhöffer – básnik nemeckej menšiny

Evanjelici v Tvarožnej si v rámci svojho jubilejného roka 2013, keď si pripomínali deväť evanjelických okrúhlych výročí, pripomenuli aj 120. výročie narodenia vynikajúceho tvarožianskeho kňaza, humanistu, básnika a martýra A. E. Mayerhöffera.

 

Andreas Szuttor, Spoločnosť A. E. Mayerhoffera Tvarožná  | 19.1.2014

viac

Nielen ohňostroj, ale i zvony ohlásili Nový rok

Ako vo svete, tak aj v Závažnej Porube privítali Nový rok 2014 mohutným ohňostrojom a hlaso zvonov. Účastníci novoročného stretnutia v kultúrnom dome najskôr zaspievali štátnu hymnu SR.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 3.1.2014

viac

Adventné spevy spevokolov z Gemera

Druhú adventnú nedeľu sa zišli spevokoly z Gemerského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Chyžnom, aby spevom niesli radostnú zvesť o príchode Božieho Syna. Svojimi piesňami v adventom čase pripomenuli poslucháčom podstatu adventu a prichádzajúceho vianočného času.

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ Chyžné | 14.12.2013

viac

Popradčania Davidovi Huszovi

V Ev. a. v. kostole v Poprade sa 24. 11. 2014 uskutočnili slávnostné služby Božie na pripomienku 200. výročia narodenia cirkevného inšpektora a mecéna cirkevného zboru Davida Husza, ktorého Popradčania volali aj Otec mesta.

 

Zuzana Kollárová, Poprad | 9.12.2013

viac

Spomienka na Milana Rúfusa v rodisku

Prvá adventná nedeľa v roku 2013 pre Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba neznamenala len začiatok nového cirkevného roku, ale aj spomienku na nedožité 85. narodeniny nášho rodáka – básnika Milana Rúfusa.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 2.12.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart