< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Požehnaný koncert v Boliarove

V nedeľu 26. apríla 2015 popoludní sa v Cirkevnom zbore ECAV Rankovce v preplnenom evanjelickom kostole v Boliarove konal koncert hudobných telies a hudobníkov.

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, CZ ECAV Rankovce | 27.4.2015

viac

Pôstne stretnutie dôchodcov v Giraltovciach

Evanjelický cirkevný zbor v Giraltovciach pripravil pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka pôstne stretnutie dôchodcov v dňoch 20. − 21. marca 2015 v Železníku a Giraltovciach.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 25.3.2015

viac

Návšteva generálneho biskupa v Žiline

Prvá pôstna nedeľa 22. februára 2015 sa v Žiline začala vzácne a požehnane. Na službách Božích sme privítali vzácneho hosťa: brat generálny biskup Miloš Klátik prijal pozvanie cirkevného zboru a prišiel nás povzbudiť zvesťou slova Božieho.

 

Marián Kaňuch, zborový farár, senior TUS | 27.2.2015

viac

Deň pokánia v Závažnej Porube

Je to sedemdesiat rokov, čo sa v Závažnej Porube 2. februára 1945 zastavil front. Boje o Liptovský Mikuláš trvali desať týždňov. Aby sa zabránilo stratám na ľudských životoch, bola vyhlásená evakuácia všetkého obyvateľstva obce.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 17.2.2015

viac

Fašianový večierok v Giraltovciach

Fašiangy – čas zábav a veselosti, tak sa to traduje už od minulosti. Na svoju históriou môžeme byť právom hrdí a zvyky našich predkov sú aj pre nás príkladom života ku ktorému sa môžeme vždy vrátiť. Načrieť do našej národnej histórie a usporiadať fašiangový večierok sa rozhodol aj náš CZ ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Martina Fečka.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 17.2.2015

viac

Turnaj o Pohár Augusta Roya 2015

V sobotu 17. 1. sa v priestoroch ZŠ Lazy pod Makytou konal III. ročník stolnotenisového turnaja a v sobotu 24. 1. zas I. ročník šachového turnaja o Pohár Augusta Roya. Podujatie sa organizuje na počesť rodáka, evanjelického farára , národného buditeľa, otca Kristíny a Márie Royových - Augusta Roya (18. 1. 1822 Lazy pod Makytou − 16. 6. 1884 Stará Turá).

 

Peter Fabok, zborový farár, CZ ECAV Lazy pod M. | 3.2.2015

viac

Inštalácia seniora a úvod dozorcu Turčianskeho seniorátu

Nové predsedníctvo Turčianskeho seniorátu si za deň svojho uvedenia do služby zvolilo práve 1. nedeľu po Zjavení – Nedeľu misie 11. januára 2015. Zborová farárka Oľga Kaňuchová na pôde evanjelického cirkevného zboru v Žiline privítala emeritného biskupa Júliusa Fila, predsedníctvo Východného dištriktu, predsedníctva seniorátov, predsedníctva cirkevných zborov a široké kresťanské zhromaždenie.

 

Hedwiga Tkáčová  | 26.1.2015

viac

Novoročné stretnutie evanjelických duchovných, primátorov a starostov

V piatok 9. januára 2015 popoludní sa v Dvorane Starého kolégia v Prešove stretlo cca 70 evanjelických duchovných, primátorov a starostov Východného dištriktu.

 

Emília Mihočová, tajomníčka pre vnútornú misiu VD, misia@vychodnydistrikt.sk  | 14.1.2015

viac

200. výročie posvätenia chrámu Božieho v Kladzanoch

Nedeľa radosti a vďačnosti. Takou bola aj 4. adventná nedeľa 21. 12. 2014 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Kladzanoch (Šarišsko-zemplínsky seniorát), kde slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Mária Juhásová, zborová farárka, CZ ECAV Kladzany | 30.12.2014

viac

230. výročie posvätenia chrámu v Slov. Pravne

V nedeľu 30. 11. 2014 sme si pripomenuli 230. výročie posvätenia nášho tolerančného chrámu Božieho. Naši predkovia si ho postavili na úsvite náboženskej slobody, ktorú priniesol uhorským evanjelikom Tolerančný patent. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Zlatica Karásková, zborová farárka CZ ECAV Slovenské Pravno  | 10.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart