< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

15. výročie posvätenia chrámu v Železníku

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom 6. 1. 2016 sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli 15. výročie posvätenia chrámu Božieho v Železníku. Filiálka Železník patrí do CZ ECAV Giraltovce.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 11.1.2016

viac

Budovanie ekumenického spoločenstva kresťanov v Pozdišovciach

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pozdišovciach sa 26. decembra 2015 konal Ekumenický benefičný koncert Vianoce 2015, na ktorom sa zúčastnili evanjelickí, gréckokatolícki aj pravoslávni veriaci.

 

Pavol Hajnik, CZ ECAV Pozdišovce | 10.1.2016

viac

Adventný koncert v Považskej Bystrici

V rámci večerných adventných služieb Božích sa v piatok 18. 12. 2015 v považskobystrickom evanjelickom kostole konal adventný koncert, na ktorom sa zišlo takmer dvesto veriacich.

 

Ľubica Juríčková, zborová poddozorkyňa  | 20.12.2015

viac

Adventné stretnutie v Giraltovciach

Vzácny čas adventu využil Cirkevný zbor ECAV Giraltovce pod vedením zborového farára Mgr. Martina Fečka na to, aby pripravil adventné stretnutie dôchodcov, a to 18. 12. 2015 v Železníku a 19. 12. 2015 v Giraltovciach.

 

Anna Mitaľová, CZ ECAV Giraltovce | 20.12.2015

viac

Pred Vianocami v Gemerskej Polome

Adventné obdobie je prípravou na prichádzajúce vianočné sviatky. Tento čas sme v Gemerskej Polome 9. decembra 2015 spoločne prežili ako Božia rodina pri programe „Vianoce maľované pieskom“.

 

Janka Maťová, zborová farárka, CZ ECAV Gemerská Poloma | 11.12.2015

viac

S vianočnou radosťou už po 5-krát v Srbsku

Do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ pre deti v sociálne slabších rodinách v Srbsku sa okrem CZ ECAV Podlužany, ktorý projekt pred piatimi rokmi odštartoval, sa tento rok zapojili zas ďalšie naše cirkevné zbory.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 9.12.2015

viac

V Soli sa pripravovali na advent

Každý rok pred adventom na stretnutí žien v Cirkevnom zbore ECAV Soľ spoločne pripravujeme adventné vence. Tento rok sme sa zišli na fare 23. novembra za hojnej účasti sestier zo zboru. Adventné venčeky si pripravovali aj deti na detskej besiedke.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 1.12.2015

viac

Poďakovanie zborovej dozorkyni

V nedeľu 25. októbra 2015 počas služieb Božích sa predsedníctvo vranovského cirkevného zboru v mene všetkých svojich členov poďakovalo sestre Libuši Ondičovej za jej 22 rokov trvajúcu službu vo funkcii zborovej dozorkyne.

 

Slavomír Gallo, ev. a. v. farár v. v., Vranov nad Topľou | 1.12.2015

viac

Slávnosť inštalácie vo Vranove nad Topľou

23. nedeľa po Svätej Trojici 8. novembra 2015 bola pre cirkevný zbor vo Vranove nad Topľou mimoriadna: na slávnostných službách Božích bol za zborového farára inštalovaný Mgr. Martin Vargovčák.

 

Danka Roziková, presbyterka CZ ECAV Vranov nad Topľou | 20.11.2015

viac

Zborová slávnosť vo Švábovciach

V 19. nedeľu po Sv. Trojici 18. 10. 2015 sme si slávnostnými službami Božími pripomenuli 45. výročie posvätenia chrámu Božieho vo Švábovciach a 5. výročie založenia Evanjelickej materskej školy vo Švábovciach. Kázňou nám poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Matúš Korenko a Júlia Slavkovská, dorastenci CZ ECAV Švábovce | 29.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart