< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Nedeľa plná spomienok v Blatnici

V poslednú nedeľu cirkevného roka, v Nedeľu večnosti 26. novembra 2017, sa v blatnickom chráme Božom konali služby Božie, na ktorých sa zúčastnili vzácni hostia – rodáci z Blatnice i z fílií Karlová a Laskár.

 

Milka Lučanská, CZ ECAV Blatnica | 25.1.2018

viac

Oprava striech na chráme Božom v Štítniku

Vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky sa nášmu Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v uplynulom roku 2017 podarilo realizovať projekt s názvom „Štítnik, kostol ev. a. v. č ÚZPF 558/1, oprava striech nad severnou bočnou loďou, sakristiou a kostnicou“.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 17.1.2018

viac

Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia. Organ bol napadnutý drevokazným hmyzom, preto sme v roku 2017 podnikli prvé kroky na jeho záchranu.

 

Marta Kollárová, CZ ECAV Smrečany | 5.1.2018

viac

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

V 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene vďaka detskému spevokolu „Soľničky zeme“ z Príboviec.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 23.12.2017

viac

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roka reformácie. V rámci služieb Božích boli odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi.Zaspievala folklórna skupina Záriečanka.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystrica | 19.12.2017

viac

Posviacka obnoveného chrámu vo Vyšnej Slanej

V CZ ECAV Vyšná Slaná v mrazivú 2. adventnú nedeľu 10. 12. 2017 pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu administrátor seniora GES Mgr. Radovan Gdovin vykonal posviacku obnoveného Božieho chrámu.

 

Karmen Želinská, zborová farárka, CZ Vyšná Slaná  | 15.12.2017

viac

Dve okrúhle výročia vo Vranove nad Topľou

Jubilejné 500. výročie reformácie si vranovskí veriaci zvlášť intenzívne pripomínali počas septembra a októbra. V nedeľu 19. novembra 2017 si pripomenuli 20. výročia posviacky Chrámu Ducha Svätého vo Vranove.

 

Martin Vargovčák, Jozef Švarbalík, CZ ECAV Vranov n/T | 23.11.2017

viac

Evanjelický sirotinec v Liptovskom Mikuláši otvorili pred storočím

Sto rokov uplynulo v štrnásty novembrový deň od založenia evanjelického sirotinca v Liptovskom Mikuláši. Vznikol v roku 1917 pri štyristoročnej Pamiatke reformácie a päťdesiatom výročí vzniku spolku Dobrodej. Službu lásky, ktorá bola v sirotinci preukazovaná deťom v núdzi, si pripomenuli 5. 11. 2017.

 

Zuzana Zimániová, EPST, č. 47/2017 | 23.11.2017

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu zorganizoval 19. novembra 2017 spoločné stretnutie dozorcov a presbyterov jednotlivých cirkevných zborov v priestoroch Kultúrneho domu v Joviciach (filiálka CZ ECAV Rožňava).

 

Zuzana Poláková, námestná farárka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 20.11.2017

viac

Aj evanjelici v Matejovciach ešte žijú

Nedeľa 5. 11. 2017, 21. nedeľa po Sv. Trojici, bola pre cirkevný zbor v Poprade-Matejovciach výnimočná: pri príležitosti 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu sa konali slávnostné služby Božie. Slávnostným kazateľom bol novozvolený senior TAS Jaroslav Matys.

 

Janka Maťová, námestná farárka, CZ ECAV Poprad-Matejovce  | 15.11.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart