< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23>

Gotické evanjelické kostoly na Gemeri ožívajú

Gemerské gotické kostolíky nestrácajú zo zreteľa mladí nadšenci ani odborníci v občianskom združení Gotická cesta. Vďaka grantu z Nadačného fondu Telekom cez nadáciu Pontis sa 13. – 20. augusta 2017 uskutočnil v regióne Gemera dobrovoľnícky projekt Sedem strážcov.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta  | 18.9.2017

viac

Spomienka na Samuela Tomášika

V Chyžnom si pri 130. výročí úmrtia spomínali na Samuela Tomášika, evanjelického farára, spisovateľa a národovca (8. február 1813 − 10. september 1887).

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 17.9.2017

viac

Pripomenuli si posviacku kostola

Na službách Božích v nedeľu 10. septembra 2017 si Cirkevný zbor ECAV Závažná Poruba pripomenul posviacku ich chrámu Božieho, ktorú pred 85 rokmi vykonal biskup Dr. Vladimír Čobrda.

 

Richard Macko, CZ ECAV Závažná Poruba  | 17.9.2017

viac

„Soľničky zeme“ na slávnosti v Zelenom

Pri príležitosti 180. výročia pamiatky posvätenia chrámu a slávnostného posvätenia zrekonštruovanej zvonice v Zelenom (CZ Poltár) sa 27. augusta 2017 konali slávnostné služby Božie, ktoré obohatili aj členovia CZ Príbovce a detský spevokol.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 6.9.2017

viac

Harfový recitál v Príbovciach

Dňa 21. júla 2017 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach konal „Harfový recitál“ s cieľom oslavovať krásu Božieho diela v podobe hudby a umenia. Výťažok z dobrovoľnej zbierky bude použitý na rekonštrukciu chrámového organa.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 10.8.2017

viac

V Príbovciach sa opäť rozhorela Husova vatra

Evanjelici v príbovskom cirkevnom zbore si 14. júla 2017 pripomenuli spomienkovým stretnutím majstra Jana Husa, keďže uplynulo už 602 rokov od jeho upálenia v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 19.7.2017

viac

Chrám Sv. Trojice v Prešove má 370 rokov

Na sviatok Svätej Trojice 11. júna 2017 sme sa prebudili do slnečného dňa plného radosti a sviatočnej atmosféry, aby sme slávnostnými službami Božími oslávili 370. výročie posvätenia nášho kostola Sv. Trojice.

 

Ondrej Koč, zborový farár, CZ ECAV Prešov | 7.7.2017

viac

V Turanoch mali dôvod na radosť

Takmer štyristo veriacich prišlo na služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch, ktoré boli venované záveru školského roka a vyhodnoteniu celozborovej súťaže k 500. výročiu reformácie.

 

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 30.6.2017

viac

Zlatá konfirmácia v Púchove

S radosťou si chrámové spoločenstvo zaspievalo úvodnú pieseň Bože veľký od večnosti..., a najmä zlatí konfirmandi, keď sme v druhom verši spievali: „Tento deň je zvlášť milým dňom, lebo je sviatok Boží.“

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 30.6.2017

viac

Zborový deň CZ 2017 v CZ ECAV Tornaľa

V sobotu 3. júna 2017 sa uskutočnil v poradí piaty zborový deň CZ ECAV Tornaľa, tentoraz v Nižných Valiciach v anglickom parku, ktorý patrí k barokovému kaštieľ z roku 1843.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 21.6.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart