< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>

Zborové dni v CZ Gemerská Poloma

V dňoch 1. a 2. septembra 2018 sa v Cirkevnom zbor ECAV Gemerská Poloma uskutočnili zborové dni pri príležitosti začiatku nového školského roka.

 

Zuzana Poláková, zborová farárka, CZ Gemerská Poloma | 19.9.2018

viac

Kajúci deň v Jelšave

V stredu 26. 7. 2018 zvonili zvony Evanjelického kostola v Jelšave o 12.00 hod. o niečo dlhšie, a to ako spomienka na ničivý požiar v Jelšave pred 189 rokmi. Na 9. nedeľu po Sv. Trojici 29. 7. 2018 sa v Jelšave uskutočnili kajúce služby Božie.

 

Ivan Bojna, námestný farár, CZ Jelšava | 13.9.2018

viac

Požehnaná slávnosť v Rákoši

V sobotu 25. augusta 2018 si v Rákoši pripomenuli 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci Rákoš a 207. výročie posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Rákoši.

 

Martina Jesenáková, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Nandraž  | 10.9.2018

viac

Zborové dni 2018 v CZ ECAV Soľ

V dňoch 31. augusta až 2. septembra 2018 sa v CZ ECAV Soľ konali zborové dni. Mottom tohtoročných zborových dní bol Ž 42, 2: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó, Bože!”

 

Ľuboš Kubačka, zborový farár, konsenior ŠZS | 10.9.2018

viac

Gotická cesta na Gemeri otvorená

Pozývame vás na podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré sa bude konať v sobotu 1. 9. 2018 od 10.00 do 18.00 hod. v Gemerskom senioráte ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

 

Peter Koska, OZ Gotická cesta | 24.8.2018

viac

Vzácna návšteva v Košeci

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci privítalo začiatkom augusta vzácnu návštevu z Lutherovho mesta Wittenbergu: brata farára Johannesa Hillgera a Katrin Hauserovú, huslistku Štátneho komorného orchestru v Halle v SRN.

 

Jakub Rosa, Košeca | 22.8.2018

viac

Päťdesiat rokov v službe Pánu Bohu

Deviata nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa prezieravej múdrosti) 29. júla 2018 sa stala vzácnym dňom nielen pre Vladimíra Pavlíka, zborového farára v CZ ECAV Závažná Poruba, ale aj pre celú evanjelickú cirkev.

 

Dušan Migaľa, CZ ECAV Závažná Poruba | 30.7.2018

viac

Inštalácia seniora Gemerského seniorátu

V sobotu 21. júla 2018 sa v chráme Božom v Štítniku rozozvučali zvony, ktoré po 158 rokoch vítali predsedníctvo Východného dištriktu, ako aj predsedníctva cirkevných zborov Gemerského seniorátu na slávnosti inštalácie seniora Gemerského seniorátu Mgr. Radovana Gdovina a úvodu brata seniorálneho dozorcu Mgr. Michala Terraia.

 

Jana Ilčisková, kaplánka, CZ ECAV Štítnik  | 30.7.2018

viac

K prvej písomnej zmienke o Jelšave

Dni mesta Jelšava sa tohto roku konali pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Začali sa v piatok 15. júna 2018 slávnostným večerom v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a sv. Pavla a ukončené boli v nedeľu službami Božími v Evanjelickom kostole v Jelšave.

 

Osvetové centrum vyšehradskej kultúry v Jelšave, Mgr. Ivan Bojna | 27.7.2018

viac

V Príbovciach opäť horela Husova vatra

V tradičnom kolobehu kultúrnych a spomienkových podujatí organizovaných v CZ ECAV Príbovce už tradične patrí spomienkové stretnutie pri zapálenej vatre ako symbole bolestnej a martýrskej smrti majstra Jana Husa v Kostnici (Nemecko).

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 13.7.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart