< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21>

Reštaurovanie oltára v Mokrej Lúke

V roku 2016 bola na oltári Ev. a. v. kostola v Mokrej Lúke vykonaná tretia etapa reštaurátorských prác, hradená z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme svoj dom a za 5 % spoluúčasti cirkevného zboru.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 8.12.2016

viac

Trojdňové slávnosti v Príbovciach

Vyvrcholením osláv 233. výročia založenia samostatného CZ ECAV Príbovce a 115. výročia posvätenia chrámu boli trojdňové zborové slávnosti 18. až 20. novembra 2016 pri príležitosti posviacky zrekonštruovaného oltára.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce  | 24.11.2016

viac

Zborový výlet zo Soli na Liptov

Každý rok na jeseň veriaci z CZ ECAV Soľ trávia spolu čas na zborovom výlete. Tento rok sme si vybrali región Liptova, ktorý je dôverne známy domácej sestre kaplánke Z. Kubačkovej, pretože v ňom prežila 20 rokov života.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 24.11.2016

viac

Posviacka penziónu Lutherov dom

V nedeľu 14. novembra 2016 v CZ ECAV Partizánska Ľupča po troch rokoch stavebných prác na bývalom chátrajúcom cirkevnom dome slávnostne posvätili zrekonštruovaný Evanjelický penzión Lutherov dom.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Partizánska Ľupča | 21.11.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Jasenovej

Tento rok ubehlo 180 rokov od posvätenia chrámu Božieho v Jasenovej a 178 rokov od osamostatnenia cirkevného zboru. Slávnosť sa začala slávnostnými službami Božími, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik; pokračovala zasadením Stromu reformácie a popoludňajším programom.

 

Ján Gallo, zborový farár, CZ ECAV Jasenová | 21.11.2016

viac

Medzinárodný deň vojnových veteránov

V CZ ECAV Príbovce, tak ako v mnohých ďalších cirkevných zboroch po celom svete, si dňa 11. 11. pripomenuli padlých vojakov z 1. svetovej vojny, ale aj všetky obete vojen a ozbrojeného násilia.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 15.11.2016

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD

Renesancia spovede – to bola nosná téma Dištriktuálnej pastorálnej konferencie Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 8. novembra 2016 v Novom Smokovci.

 

Emília Mihočová-Kmecová, tajomníčka pre misiu VD ECAV, misia(at)vdecav.sk | 11.11.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Zemianskych Kostoľanoch

V Cirkevnom zbore ECAV Zemianske Kostoľany si 30. októbra 2016 pripomenuli 280. výročie posvätenia artikulárneho chrámu Božieho v Zemianskych Kostoľanoch. pri tejto príležitosti zasadili aj Strom reformácie.

 

Miroslava Tekely, kantorka CZ ECAV Zemianske Kostoľany | 11.11.2016

viac

Biblicko-rekreačný týždeň MoS v Herľanoch

Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku (MoS) pripravilo ďalší biblicko-rekreačný týždeň v Herľanoch v dňoch 10. − 14. 10. 2016 ako svoj príspevok k blížiacemu sa 500. výročiu reformácie, a to na tému „Naplnil sa čas, verte v evanjelium!“ (Mk 1, 15).

 

Ľuboslav Beňo, zborový farár, CZ ECAV Rankovce | 24.10.2016

viac

Výmena stráží v ŠZS

V nedeľu 16. 10. 2016 na večerných službách Božích v Prešove boli ich účastníci svedkami dôležitej i peknej udalosti. Biskupom VD S. Sabolom bol do funkcie seniorálneho dozorcu ŠZS uvedený PhDr. Marián Damankoš, PhD.

 

Ján Velebír, senior ŠZS, Bardejov | 20.10.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart