< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Rozhanovciach

V týždni od 14. 1. do 21. 1. 2018 sa konal už tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, do ktorého sa zapojili aj veriaci z Rozhanoviec. Filiálka Rozhanovce patrí do CZ ECAV Budimír a reformovaného CZ Vajkovce.

 

Denisa Hrehorová, kantorka, Rozhanovce | 20.2.2018

viac

Deň pokánia 2018 v Závažnej Porube

„Pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ (Mk 1, 15) 73. výročie evakuácie si 4. februára 2018 ako Deň pokánia pripomenuli na službách Božích v Cirkevnom zbore ECAV Závažná Poruba.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 6.2.2018

viac

Obnova kostolov v Ochtinej a Koceľovciach

V roku 2017 opäť pokročili práce na obnove evanjelických kostolov z predreformačného obdobia v regióne horného Gemera (okr. Rožňava), ktoré sa daria v spolupráci cirkevných zborov Gemerského seniorátu a občianskeho združenia Gotická cesta.

 

Eva Šmelková a Peter Koska, OZ Gotická cesta | 25.1.2018

viac

Nedeľa plná spomienok v Blatnici

V poslednú nedeľu cirkevného roka, v Nedeľu večnosti 26. novembra 2017, sa v blatnickom chráme Božom konali služby Božie, na ktorých sa zúčastnili vzácni hostia – rodáci z Blatnice i z fílií Karlová a Laskár.

 

Milka Lučanská, CZ ECAV Blatnica | 25.1.2018

viac

Oprava striech na chráme Božom v Štítniku

Vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky sa nášmu Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v uplynulom roku 2017 podarilo realizovať projekt s názvom „Štítnik, kostol ev. a. v. č ÚZPF 558/1, oprava striech nad severnou bočnou loďou, sakristiou a kostnicou“.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 17.1.2018

viac

Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia. Organ bol napadnutý drevokazným hmyzom, preto sme v roku 2017 podnikli prvé kroky na jeho záchranu.

 

Marta Kollárová, CZ ECAV Smrečany | 5.1.2018

viac

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

V 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene vďaka detskému spevokolu „Soľničky zeme“ z Príboviec.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 23.12.2017

viac

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roka reformácie. V rámci služieb Božích boli odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi.Zaspievala folklórna skupina Záriečanka.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystrica | 19.12.2017

viac

Dve okrúhle výročia vo Vranove nad Topľou

Jubilejné 500. výročie reformácie si vranovskí veriaci zvlášť intenzívne pripomínali počas septembra a októbra. V nedeľu 19. novembra 2017 si pripomenuli 20. výročia posviacky Chrámu Ducha Svätého vo Vranove.

 

Martin Vargovčák, Jozef Švarbalík, CZ ECAV Vranov n/T | 23.11.2017

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov GES

Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu zorganizoval 19. novembra 2017 spoločné stretnutie dozorcov a presbyterov jednotlivých cirkevných zborov v priestoroch Kultúrneho domu v Joviciach (filiálka CZ ECAV Rožňava).

 

Zuzana Poláková, námestná farárka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 20.11.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart