< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>

Spomienkové služby Božie v Gerlachove

V 3. nedeľu po Veľkej noci 22. 4. 2018 sa v chráme Božom v Gerlachove v CZ ECAV Batizovce konali spomienkové služby Božie za účasti dôstojného brata generálneho biskupa doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., a bol zasadený Strom reformácie č. 260.

 

Miroslav Maťo, zborový farár, CZ Batizovce | 14.5.2018

viac

Prednáškové popoludnie v Príbovciach

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Príbovce v spolupráci s iniciatívou Za lepšie Príbovce zorganizoval 29. apríla 2018 prednáškové popoludnie na tému „Život ženy v dnešných časoch“.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 5.5.2018

viac

Príbovská jar 2018

Do tradičného kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už neodmysliteľne patrí aj literárno-hudobné pásmo s názvom „Príbovská jar“, ktoré sa uskutočnilo 22. apríla 2018.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 5.5.2018

viac

Sľub presbyterov v Príbovciach

V nedeľu 15. 4. 2018, teda presne po šiestich rokoch, sa uskutočnili v ECAV Príbovce slávnostné služby Božie, počas ktorých odovzdali do rúk Pánových štyroch novozvolených funkcionárov cirkevného zboru, ktorí zároveň zložili aj sľub.

 

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 19.4.2018

viac

Zasadnutie seniorálneho konventu GES

V MsKS Dobšiná sa 14. 4. 2018 konalo zasadnutie výročného seniorálneho konventu Gemerského seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo 104 konventuálov. Zasadnutie sa začalo biblickým zamyslením, ktoré si pripravil administrátor seniora GES Mgr. Radovan Gdovin.

 

Radovan Gdovin, administrátor seniora GES | 18.4.2018

viac

Ministerka ocenila nášho evanjelického a. v. farára a pedagóga

V Dolnom Kubíne sa 10. apríla 2018 konalo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, na ktorom ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala ocenenie 20 najlepším učiteľom a odborným pracovníkom v Žilinskom kraji.

 

Anna Kustrová, CZ ECAV Dolný kubín | 18.4.2018

viac

Inštalácia zborovej farárky v CZ ECAV Gemerská Poloma

Predpôstna nedeľa 11. február 2018 sa do kroniky CZ ECAV Gemerská Poloma zapíše veľkými písmenami ako požehnaný deň konania slávnosti inštalácie novej zborovej farárky ThDr. Zuzany Polákovej.

 

Júlia Zatrochová, členka CZ ECAV Gemerská Poloma | 26.2.2018

viac

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Rozhanovciach

V týždni od 14. 1. do 21. 1. 2018 sa konal už tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, do ktorého sa zapojili aj veriaci z Rozhanoviec. Filiálka Rozhanovce patrí do CZ ECAV Budimír a reformovaného CZ Vajkovce.

 

Denisa Hrehorová, kantorka, Rozhanovce | 20.2.2018

viac

Deň pokánia 2018 v Závažnej Porube

„Pokánie čiňte a verte v evanjelium!“ (Mk 1, 15) 73. výročie evakuácie si 4. februára 2018 ako Deň pokánia pripomenuli na službách Božích v Cirkevnom zbore ECAV Závažná Poruba.

 

Dušan Migaľa, Závažná Poruba | 6.2.2018

viac

Obnova kostolov v Ochtinej a Koceľovciach

V roku 2017 opäť pokročili práce na obnove evanjelických kostolov z predreformačného obdobia v regióne horného Gemera (okr. Rožňava), ktoré sa daria v spolupráci cirkevných zborov Gemerského seniorátu a občianskeho združenia Gotická cesta.

 

Eva Šmelková a Peter Koska, OZ Gotická cesta | 25.1.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart