< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23>

Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia. Organ bol napadnutý drevokazným hmyzom, preto sme v roku 2017 podnikli prvé kroky na jeho záchranu.

 

Marta Kollárová, CZ ECAV Smrečany | 5.1.2018

viac

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

V 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene vďaka detskému spevokolu „Soľničky zeme“ z Príboviec.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 23.12.2017

viac

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roka reformácie. V rámci služieb Božích boli odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi.Zaspievala folklórna skupina Záriečanka.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystrica | 19.12.2017

viac

Dve okrúhle výročia vo Vranove nad Topľou

Jubilejné 500. výročie reformácie si vranovskí veriaci zvlášť intenzívne pripomínali počas septembra a októbra. V nedeľu 19. novembra 2017 si pripomenuli 20. výročia posviacky Chrámu Ducha Svätého vo Vranove.

 

Martin Vargovčák, Jozef Švarbalík, CZ ECAV Vranov n/T | 23.11.2017

viac

Aj evanjelici v Matejovciach ešte žijú

Nedeľa 5. 11. 2017, 21. nedeľa po Sv. Trojici, bola pre cirkevný zbor v Poprade-Matejovciach výnimočná: pri príležitosti 230. výročia pamiatky posvätenia chrámu sa konali slávnostné služby Božie. Slávnostným kazateľom bol novozvolený senior TAS Jaroslav Matys.

 

Janka Maťová, námestná farárka, CZ ECAV Poprad-Matejovce  | 15.11.2017

viac

230. výročie posvätenia chrámu Božieho v Gemerskej Polome

20. nedeľa po Svätej Trojici bola v Evanjelickom chráme Božom v Gemerskej Polome oblečená do slávnostného rúcha. Pripomínali sme si pamiatku 230. výročia posvätenia nášho chrámu Božieho.

 

Júlia Zatrochová, členka CZ ECAV Gemerská Poloma | 7.11.2017

viac

Seniorálny deň ŠZS 2017

Takmer 800 evanjelikov z cirkevných zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu sa zišlo v sobotu 28. 10. 2017 v Sabinove na svojom 1. seniorálnom dni. Úvodné slávnostné služby Božie sa konali v mestskej športovej hale.

 

Martin Chalupka, senior ŠZS | 2.11.2017

viac

Svetlo poznania a sila vyznania v Prešove

V Prešove sa 21. – 22. októbra 2017 uskutočnilo dvojdňové podujatie SVETLO POZNANIA A SILA VYZNANIA, na ktorom si pripomenuli 350. výročie existencie Evanjelického kolégia v Prešove, ako aj 500. výročie reformácie a 330. výročie Prešovských jatiek.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 2.11.2017

viac

115. výročie posvätenia chrámu v Pribyline

CZ ECAV Pribylina prežíval vzácny čas 15. októbra 2017 v 18. nedeľu po Svätej Trojici. Spoločne sme sa tešili pri 115.výročí posvätenia chrámu Božieho a ďakovali sme Pánu Bohu za dokončené dielo opravy veže kostola.

 

Erika Pospíšilová zborová farárka CZ ECAV Pribylina  | 24.10.2017

viac

V Púchove ďakovali za úrodu

I keď sa nestáva, aby renesančný majstrovsky vyrezávaný oltár v púchovskom evanjelickom chráme, ktorý je kultúrnou pamiatkou, nebol vyzdobený živými kvetmi, v 18. nedeľu po Trojici bolo výzdoba trochu iná.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 24.10.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart