1. adventná nedeľa je začiatkom nového cirkevného roka

Prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadla na 3. decembra, sa začal advent, čas duchovnej prípravy na slávenie sviatkov narodenia Pána Ježiša Krista. Symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne počas štyroch adventných nedieľ.

V Biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako Víťaz, Kráľ a Osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože On je „svetlo sveta“.

Známa je tradícia o adventnom venci, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický kňaz Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom, kde deti nielen žili, ale sa učili aj rôzne remeslá. Na základe otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami: 19 tenšími sviecami, ktoré predstavovali všedné dni, a štyrmi hrubšími sviecami, ktoré symbolizovali štyri adventné nedele.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart