Predstavitelia ECAV na Slovensku

Voľby Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na Slovensku a predsedníctiev Západného a Východného dištriktu sa konali v roku 2012. Predstaviteľov ECAV na Slovensku volili členovia všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku. Členovia predsedníctiev boli zvolení na šesťročné funkčné obdobie.

Informácia o členoch jednotlivých orgánov ECAV na Slovensku je v rubrike ADRESÁR: adresar/organy


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart