Záver Stretnutia kresťanov Bratislava 2008

Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 sa skončilo 29. júna záverečnými nedeľnými službami Božími v šestnástich evanjelických a reformovaných kostoloch v Bratislave a okolí.

Na službách Božích kázali biskupi zo spoluorganizátorských cirkví zúčastnených krajín, ale aj biskupi z ďalších cirkví, medzi nimi napríklad biskup Robert Graham z Metropolitan Washington, D. C., Synody ELCA v USA, biskup Švédskej cirkvi Tony Guldbrandzen, senior Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku Juraj Bálint a ďalší. Účinkovali hudobné skupiny a spevokoly cirkevných zborov zo šiestich zúčastnených krajín – zo Slovenska, z Česka, Nemecka, Maďarska, Poľska a Rakúska.

Na záverečných službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke sa zúčastnili generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga, vrchný radca Cirkevného úradu pre strednú a východnú Európu Michael Hübner z Nemeckej evanjelickej cirkvi a senior Banátskeho seniorátu Slovenskej ECAV v Srbsku Pavel Sklenár. Kázňou slova Božieho na text J 15, 1 - 8 sa veriacim prihovoril biskup Samuel Vrbovský zo Slovenskej ECAV v Srbsku. Atmosféru dotvárala dychovka z CZ Sliezskej ECAV v Smiloviciach, ktorá zahrala nielen počas služieb Božích, ale aj pred kostolom, a domáci spevokol pod taktovkou Zlatice Klátikovej.
Generálny biskup Miloš Klátik v o svojom príhovore ocenil prácu všetkých organizátorov Stretnutia na čele s vedúcim organizačného tímu Dušanom Vagaským, ktorí vyše roka pracovali na jeho organizácii, a poďakoval aj členom CZ Bratislava-Petržalka, ktorí sa počas troch dní Stretnutia s plným nasadením starali o hostí a účastníkov jednotlivých podujatí v ich cirkevnom zbore, vytvárajúc atmosféru pohody a bratsko-sesterskej lásky.
Generálny biskup zhodnotil toto Stretnutie kresťanov ako požehnané a ocenil ho ako významný príspevok k budovaniu vzťahov medzi zúčastnenými cirkvami, ale aj medzi cirkevnými zbormi v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Z rozhovoru s hosťami z CZ v Poprade vyberáme: „Veľmi sme radi, že sme si z tých 16 kostolov vybrali práve služby Božie v tomto chráme Božom. Boli dôstojné, slávnostné a veľmi dobre sme sa cítili aj v kostole, aj na posedení v zborovom dome.“

Počas trojdňového medzinárodného stretnutia kresťanov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo na Slovensku, organizátori pripravili skutočne bohatý duchovný a kultúrny program pre deti aj dospelých, stretnutia mládeže a koncerty mládežníckych skupín, výstavy obrazov, tržnicu duchovných možností atď.

Na diskusných fórach k aktuálnym európskym témam, ktoré sa konali na ôsmich miestach Bratislavy, sa zúčastnili predstavitelia zúčastnených cirkví aj vedúci predstavitelia Slovenskej republiky, napr. podpredseda vlády Dušan Čaplovič, minister zahraničných vecí Ján Kubiš, eurokomisár Ján Figeľ a iné osobnosti.

Nasledujúce Stretnutie kresťanov sa bude konať o tri roky v Nemecku v Drážďanoch.

Edita Škodová | 30.6.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart