Tržnica duchovných možností

Tržnica duchovných možností 28. 6. 2008 v čase od 10.00 hod do 21.00 hod. zaplnila priestory na nádvorí Primaciálneho paláca. Zúčastnilo sa na nej celkovo 38 vystavovateľov a predajcov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Rakúska. Súčasťou tržnice bol Bibliobus z Poľska (Jesenského ulica) a autobus z Nemecka s prekážkovou dráhou (Námestie SNP). Tržnicou prešlo cca 2500 návštevníkov.

Cieľom Tržnice duchovných možností bolo predstaviť široké spektrum kresťanských organizácií a aktivít zúčastnených cirkví, nadväzovanie kontaktov, vzájomná výmena informácií a skúseností. Uskutočnila sa v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý vytvoril priestor na prezentáciu jednotlivých cirkevných zborov, seniorátov, škôl, centier voľného času, záujmových združení a vydavateľstiev, ako aj na prezentáciu zahraničných účastníkov Stretnutia. Bola tu možnosť pozrieť si alebo aj zakúpiť vystavené výrobky z oblasti umeleckej tvorby, ručných a remeselníckych prác, knihy a výrobky s kresťanskou tematikou.
Na pravidelných rokovaniach s magistrátom mesta Bratislavy ako spoluorganizátorom Stretnutia kresťanov nám boli sľúbené výstavné stánky v počte 40 – 50 ks, postupom času sa však predstavy menili, čomu sme sa museli pružne prispôsobovať. Takisto klesal počet prisľúbených stánkov a menil sa ich typ, ale napokon aj napriek menším komplikáciám a chybičkám krásy Tržnica duchovných možností splnila všetko, čo sa od nej očakávalo. V tomto zmysle sa vyjadrili aj vystavovatelia, predajcovia a návštevníci Tržnice, ktorí boli s priebehom akcie i napriek niekoľkým improvizáciám spokojní. Ľudia sa tu mohli stretnúť, porozprávať, ponúknuť to, čo im a kupujúcim, prípadne obdarovaným prináša radosť a čo ich napĺňa.

Ladislav Krpala | 7.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart