Stretnutie kresťanov Bratislava 2008 vo faktoch

1. Program Stretnutia kresťanov pripravil ústredný prípravný tím pracovníkov Generálneho biskupského úradu ECAV. 2. Bolo pripravených celkovo 101 podujatí sústredených do 17 programových blokov. 3. Celková dĺžka pripraveného programu presiahla 230 hodín – to je 9,5 dňa. 4. Na Stretnutí kresťanov sa zúčastnilo okolo 5 200 účastníkov.

5. Kázňou slova Božieho počas troch dní Stretnutia kresťanov poslúžilo 44 kazateľov na službách Božích a biblických hodinách.
6. Na prednáškach a diskusných fórach malo vystúpenie 40 predstaviteľov z radov vrcholných predstaviteľov cirkví, politického a spoločenského života.
7. Na službách Božích v 13 kostoloch v piatok a v 16 kostoloch v sobotu, ako aj na kultúrnych programoch počas Stretnutia vystúpilo 90 hudobných, tanečných a dramatických skupín a spevokolov.
8. Slovenská televízia pripravuje cca polhodinový zostrih z natočených materiálov, ktorý bude odvysielaný v monotematických Orientáciách na STV 2 21. septembra o 18.30 hod.
9. Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008 sa bude venovať aj Slovenský rozhlas, a to v relácii CESTY: premiéra bude 26. júla o 20.00 hod. na Rádiu Regina; repríza 27. júla o 21.05 hod.
10. Koncom roka vyjde zborník materiálov a fotodokumentácie zo Stretnutia kresťanov.

Dušan Vagaský, vedúci ústredného tímu  | 7.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart