Stretnutie kresťanov – slovo na záver

Bratia a sestry, poďakujme všetci spolu Pánu Bohu za pomoc a ochranu počas celej viac ako jedenapolročnej prípravy Stretnutia kresťanov šiestich národov Bratislava 2008. Poďakujme Pánu Bohu za to, že nám dodával sily a odvahy popasovať sa s nespočetnými problémami a prekážkami.

Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.
Ef 3, 20 - 21


Bratia a sestry,

poďakujme všetci spolu Pánu Bohu za pomoc a ochranu počas celej viac ako jedenapolročnej prípravy Stretnutia kresťanov šiestich národov Bratislava 2008. Poďakujme Pánu Bohu za to, že nám dodával sily a odvahy popasovať sa s nespočetnými problémami a prekážkami. Nikdy som nezapochyboval, že túto úlohu zvládneme, lebo som vedel, že tam, kde my svojím vlastným rozumom na žiadny algoritmus riešenia neprídeme, tam nastúpiš Ty, Bože, so svojimi vlastnými - ďaleko lepšími riešeniami.

Dovoľte, aby som sa poďakoval za aktívnu prácu pri príprave programu a pri organizačnom zabezpečení Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 všetkým Vám - bratom a sestrám z ústredného prípravného tímu zloženého zo zamestnancov generálneho biskupského úradu, angažovaným spolupracovníkom v domácich cirkevných zboroch v Bratislave a jej okolí, všetkým ochotným zástupcom v seniorálnom prípravnom tíme, viac ako stovke dobrovoľných spolupracovníkov z radov študentov a bratislavskej mládeže, obetavým tlmočníkom a prekladateľom programových bulletinov, príležitostných publikácií, kázní a modlitieb, členom a členkám vystupujúcich 90 hudobných, tanečných a dramatických skupín a spevokolov, sponzorom a darcom za finančnú či materiálnu podporu. Vysoko oceňujem Vašu ochotu poslúžiť radou a pomocou pri jednotlivých akciách organizovaných v rámci tohto podujatia.

Aj keď vyhodnotenie a analýza celého podujatia nás ešte len čaká, už z prvých reakcií účastníkov usudzujem, že Stretnutie kresťanov splnilo svoj účel a Bratislava ako hlavné mesto Slovenska sa počas troch júnových dní stala mestom naplneným duchovnou atmosférou bratsko-sesterskej lásky a porozumenia medzi ľuďmi bez rozdielu národnosti či konfesionálnej príslušnosti.

Ešte raz, vážený brat, milá sestra, prijmite moje úprimne poďakovanie. A súčasne s týmto poďakovaním vysielam k Vám aj prosbu o odpustenie - za všetko, čo sme urobili zle a nedokonale.

Máme jediné želanie: aby táto naša spoločná práca pokračovala pri ďalších akciách aj v budúcnosti, a to všetko na ešte väčšiu slávu Božiu a na osoh našim blížnym.

Dušan Vagaský
vedúci ústredného prípravného tímu,
riaditeľ GBÚ

Dušan Vagaský | 7.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart