Duchovné podujatia Stretnutia kresťanov

Duchovné aktivity Stretnutia kresťanov sa konali nielen v kostoloch v Bratislave (Bratislava-mesto, Petržalka, Prievoz, Rača), ale aj v okolitých cirkevných zboroch: Dunajská Lužná, Modra, Pezinok, Senec, Svätý Jur, Šamorín a rakúsky Deutsch Jahrndorf. V piatok sa veriaci stretli na 13 miestach a v nedeľu na 16 miestach v Bratislave a okolí.

Úvodné služby Božie
V piatok sa kresťania z domácich cirkevných zborov stretli so svojimi hosťami, ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska a účastníckych krajín, na úvodných službách Božích Stretnutia kresťanov. Kázali na nich seniori našej cirkvi a stali sa pre mnohých povzbudením.

Poďakovanie domácim cirkevným zborom
Po službách Božích sa konal programový blok pozdrav domácemu cirkevnému zboru. Bol pre zúčastnených veľkým zážitkom a ohlasy z jednotlivých cirkevných zborov boli veľmi pozitívne. Zúčastnení vyzdvihovali pokojnú atmosféru, mnohí boli povzbudení a nadšení. Hostiteľské zbory prevzali na seba zodpovednosť za celý program a snažili sa čo najsrdečnejšie medzi sebou privítať bratov a sestry, ktorí ich navštívili, a pohostiť ich. Stalo sa tak na spoločných službách Božích a pri vystúpeniach hudobných telies. Po skončení programu mnohí ešte zotrvali pri rozhovoroch a hudbe - niekde až do polnoci. Mimobratislavské zbory využili na spoločné posedenie a pohostenie aj svoje farské záhrady.

Nedeľné služby Božie
Požehnaná atmosféra vládla aj v nedeľu na záverečných službách Božích. Počas nich bola vo všetkých kostoloch prisluhovaná Večera Pánova. Slovo Božie zvestovali kazatelia zo zahraničia – väčšinou biskupi zo spoluorganizátorských cirkví, ale aj z ďalších pozvaných cirkví. Na týchto službách bolo prítomných veľa ľudí a pri hodnotení zazneli aj slová, že celé Stretnutie bolo super – najlepšie podujatie, aké si pamätám. V tých zboroch, kde si Stretnutie naozaj vzali za svoje, sa to výrazne prejavilo aj na atmosfére.

Ranné pobožnosti s Večerou Pánovou, biblické hodiny a detská besiedka
Okrem služieb Božích na úvod a záver Stretnutia boli pre účastníkov pripravené aj bohoslužobné aktivity v sobotu dopoludnia. Na štyroch miestach sa konali ranné pobožnosti s Večerou Pánovou, po nich biblické hodiny na desiatich miestach. Niektoré navštívil väčší, iné menší počet poslucháčov. Pre deti bola počas rannej pobožnosti a biblických hodín na štyroch miestach pripravená detská besiedka. Témou besiedky bolo spoločenstvo s Pánom Ježišom na základe textu biblického príbehu o bohatom lovení rýb a povolaní učeníkov. Deti mali pripravené spevníčky a zošit aktivít. Na každom mieste si vedúci besiedky pripravili pre deti aj voľný program. Aj keď sa na besiedkach zúčastnilo menej detí, mnohé skonštatovali, že bolo super!

Popoludnie pre deti bolo pripravené na našich evanjelických školách v Bratislave, a to na Tupolevovej ulici v Petržalke a na Palisádach v centre Bratislavy. Nakoniec sa deti stretli len v škole na Palisádach. Program začal v telocvični školy divadielkom od Kristíny Royovej Bez Boha na svete, ktoré zahrali deti z Košarísk. Program pokračoval v triedach tvorivými dielňami a biblickými aktivitami. Aj keď sa zúčastnilo asi len 30 detí, všetci skonštatovali, že to bolo veľmi príjemné, a odniesli si na pamiatku práce, ktoré v rámci popoludnia vyrobili.

Výtvarná a literárna súťaž k Stretnutiu kresťanov
V priestoroch evanjelickej školy na Palisádach boli vystavené výtvarné práce zo súťaže vyhlásenej GBÚ k Stretnutiu kresťanov. Tieto práci si mohli pozrieť aj návštevníci Dňa otvorených dverí na tejto škole. Výsledky súťaže boli vyhlásené na tribúne na Hlavnom námestí o 12:00 hodine.

V mene ústredného prípravného tímu ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí vynaložili veľa úsilia na prípravu a priebeh jednotlivých akcií. Výborne sa mi spolupracovalo s duchovnými správcami našich cirkevných škôl v Bratislave Karolínou Konopeusovou a Kristiánom Kosteckým. Ukážková spolupráca bola s bratom Mozolom z UPC a jeho tímom spolupracovníkov. Som vďačná za pomoc a ústretovosť bratovi Kerekrétymu, sestre kaplánke Erike Hlačokovej, zborom v Bratislave-Petržalke, Senci, Pezinku, Šamoríne, Dunajskej Lužnej a Modre, všetkým, ktorí pomáhali pri detských besiedkach - či už to boli domáci, alebo pomocníci zo seniorátov. Za program pre deti ďakujem mládežníkom z Rankoviec a Hanušoviec nad Topľou, pedagógom z našich cirkevných škôl za ochotu pomôcť, hoci ich školský rok sa už skončil. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili na programe, seniorom našich seniorátov, vedúcim biblických hodín, detských besiedok a všetkým, ktorí obohatili spomínané služby Božie. Veľká vďaka patrí tým, ktorí v domácich cirkevných zboroch pomáhali pri príprave a priebehu stretnutia. Svojou ochotou a pohostinnosťou sa snažili urobiť toto stretnutie jedinečným.

Daniela Veselá  | 11.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart