Charitatívna zbierka v rámci Stretnutie kresťanov

Sprievodnou akciou Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 bola charitatívna zbierka na pomoc rodinám s malými deťmi, v ktorých niektorý člen rodiny trpí na onkologické alebo iné vážne ochorenie. Túto zbierku Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo aj ako odporúčanú oferu na rok 2008.

V rámci odporúčanej ofery sa doposiaľ vyzbieralo 73 596,50 Sk a individuálne príspevky ochotných darcov tvoria sumu 12 800.- Sk. Počas hlavného zhromaždenia na Stretnutí kresťanov sa vyzbieralo 46 066.- Sk, 283,85 EUR, 2 197.- Kč, 75.- zlotých a 2 900.- forintov.

Charitatívna zbierka potrvá do 31. 7. 2008 a naďalej je možné prispieť na účet č. 4040120400/3100 pod variabilným symbolom 379100.

Finančné a personálne oddelenie GBÚ | 9.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart