Úloha cirkví pri udržiavaní národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí

Úloha cirkví pri udržiavaní národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničíV Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave sa 28. 6. 2008 v popoludňajších hodinách konalo jedno z ôsich diskusných fór, a to na tému Úloha cirkví pri udržiavaní národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na tomto fóre, ktoré trvalo takmer 3 hodiny, sa zúčastnilo asi 50 účastníkov Stretnutia kresťanov Bratislava 2008 prevažne z Českej republiky, Rumunska a zo Srbska.

Hlavný referát účastníkom predniesol Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR, ktorý okrem iného ocenil nezastupiteľnú úlohu cirkví pri budovaní národného povedomia našich krajanov. Za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku pozdravil účastníkov tohto diskusného fóra generálny dozorca Pavel Delinga. Vo svojom príhovore potvrdil, že ECASV bude aj naďalej v rámci svojich možností podporovať cirkevné zbory v zahraničí. Vyzdvihol zároveň, že štát sa snaží o koncepčné riešenie starostlivosti o zahraničných Slovákov a že v tejto koncepcii sa ráta aj s cirkvami.

V diskusii, ktorú moderoval emeritný biskup Ján Midriak, vystúpili cirkevní predstavitelia Slovákov v zahraničí - Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, Juraj Bálint, senior Slovenského seniorátu evanjelickej cirkvi a. v. v Rumunsku, Dušan Tillinger, zborový farár Slovenského cirkevného zboru ECAV v Českej republike, ktorí v diskusii rozprávali konkrétnych podmienkach práce slovenských evanjelikov v zahraničí. Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, ktorá je pripravená na rokovanie vlády SR, predstavila vo svojom vystúpení Vilma Prívarová, predsedníčka Úradu pre Slovákov žujúcich v zahraničí.

Účastníci diskusného fóra využili prítomnosť podpredsedu vlády a v diskusii zazneli viaceré podnety pre ďalšie prehĺbenie starostlivosti „materského“ štátu o svojich krajanov v zahraničí.

Dušan Vagaský | 10.7.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart