Máme byť na čo hrdí!

Na otázku EPST Prihlásite sa pri sčítaní ľudu k evanjelickému vierovyznaniu? Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá Dušan Jamrich, herec a recitátor.

Samozrejme, že sa prihlásim k evanjelickej cirkvi. A na čo som ako evanjelik hrdý? Stačí sa pozrieť na obraz Janky Krivošovej v Malom evanjelickom kostole a uvedomiť si, aké osobnosti nášho národa a našej cirkvi sú tam. Máme byť na čo hrdí! Boli to ľudia skromní a pracovití - a veľké veci urobili pre slovenský národ.

-eš- | 31.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart