Evanjelické osobnosti sú mi vzorom

Na otázku EPST Na čo ste ako evanjelik hrdý? odpovedá PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea v Bratislave.

Som hrdý na všetkých veľkých Slovákov, ktorí sa hrdo hlásili k evanjelickej cirkvi. Osobnosti ako M. R. Štefánik, J.M. Hurban či Daniel Krman sa hlboko sa zapísali do našich národných dejín a sú pre mňa veľkým vzorom do života hlavne po stránke duchovnej. Preto je pre mňa dôležité prihlásiť sa pri májovom sčítaní ľudu k evanjelickému vierovyznaniu.

-eš- | 31.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart